Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Start för isreduceringsprojekt i Luleå hamn

Nyhet 2018-11-13

Isen ställer till stora problem för sjöfarten i Luleå hamn. Nu startar ett isreduceringsprojekt inom ramen för farledsprojekt Malmporten som i maj fick klartecken av Mark- och miljööverdomstolen.

Isen tornar upp sig i Luleå hamn. Isreducering skulle ge både miljömässiga- såväl som tidsmässiga vinster. Foto: Luleå hamn.
Isen tornar upp sig i Luleå hamn. Isreducering skulle ge både miljömässiga- såväl som tidsmässiga vinster. Foto: Luleå hamn.

Viktigast för isreduceringsstudien blir att kunna motivera den miljömässiga fördelen utifrån mindre bränsleåtgång för fartyg och bogserbåtar samt tidsvinsten som fartygen beräknas göra. Det bedömer professorerna Lennart Fransson, Luleå och Kaj Riska, Helsingfors, som ska komma med förslag på problemlösningar. Båda har sedan tidigare gedigen erfarenhet av tillämpad isforskning respektive arktisk teknik.

Problematiskt

Snabb isbildning skapar nämligen problem i vändområden, farledsböjar och innerhörn på kajer. Istillväxten i krossad is går tre till fem gånger snabbare jämfört med tillväxt i slät is, visar förstudien som gjorts av projektledare Mikael Sandström och Mikael Pesula vid Sjöfartsverket. Båda har lång erfarenhet av isbrytning i främst Bottniska viken.

– Bottentemperaturen vintertid i Luleå hamn ligger kring 0,5 plusgrader. Om yttemperaturen kan höjas med någon tiondels grad, genom till exempel cirkulation av bottenvatten eller med hjälp av annat varmt vatten, så leder det till minskad istillväxt, förklarar Lennart Fransson.

Möjlighet

– Helt isfritt är inte optimalt eftersom det kostar både energi och pengar i onödan. I Uleåborg har användning av processavloppsvatten från ett företag i närheten lett till att tiden för fartygsanlöp i hamnen reducerats med upp till fyra timmar, säger Mikael Sandström, projektledare.

Konsultrapporten väntas klar våren 2019 och då presenteras förslag om vilken åtgärd som anses mest lämplig i sammanhanget.

Isstudien är en av sammanlagt sex aktiviteter som ingår i den av EU finansierade fonden NDPTL , Northern Dimension Partnership on Transport and Logistics. NDPTL är ett underprojekt i farledsprojekt Malmporten, Luleå, och totalkostnaden för de sex aktiviteterna är cirka 21 miljoner kronor. Sjöfartsverket, Trafikverket och Luleå hamn står för cirka 13 miljoner kronor och NDPTL för cirka 8 miljoner kronor.

Projektet presenteras under tisdagen i Kiruna inför NDPTL:s styrelsekommitté. NDPTL består av elva medlemsländer och i år har Sverige ordförandeskapet. Presentatör var Mikael Sandström, projektledare för Isreduceringsstudien.

Professor Kaj Riska.
Professor Kaj Riska. Foto: Agne Hörnestig
Professor Lennart Fransson.
Professor Lennart Fransson.
Mikael Sandström
Mikael Sandström.