Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

"Vi ska använda morgondagens teknik"

Nyhet 2021-07-20

Godsökningen väntas öka med 250 procent fram till 2030 i Luleå Hamn jämfört med 2020. Därför behövs en ny logistikplan för de olika transportslagen inom hamnområdet samt nya lagringsytor.

En allvädersterminal i Luleå Hamn skulle kunna vara en framtida möjlighet för lastning av stål på rulle
En allvädersterminal i Luleå Hamn skulle kunna vara en framtida möjlighet för lastning av stål på rulle. Foto: Arcelor Mittal

Den främsta anledningen till expansionen är de stora företagssatsningar inom fossilfri ståltillverkning med både H2 Green Steel i Boden och LKAB i Gällivare.
Enbart H2 Green Steel ska leverera 5 miljoner ton stål årligen från 2030, enligt prognos. Råvaran, som till 60 procent utgörs av stålskrot med ett par miljoner ton årligen, tas in sjövägen via Luleå Hamn.

Ny logistikplan

– Ambitionen är att vi till årsskiftet ska presentera ett förslag på hur hamnens ytor ska nyttjas bättre så att alla våra kunders behov kan uppfyllas i möjligaste mån, säger Henrik Vuorinen, VD Luleå Hamn.
Bland annat diskuteras bygge av en allvädersterminal, All Weather Terminal och en sådan finns redan i belgiska Gent. Grovt förenklat innebär det att fartyget kör in under tak för att i vind- och väderskyddat läge kunna lasta coils, stål på rulle. Eller lossa annat gods.
Vissa produktkvaliteter är så känsliga att det räcker med kondens för att de annars ska skadas.
Vidare förbereds så att hamnen ska kunna lagra totalt 7,5 miljoner ton coils per år, som bland annat ska användas till fordonsindustrin. I dag skeppar hamnen inte ut någon sådan produkt. Om satsningen genomförs kommer lastningen att genomföras av självkörande enheter som hämtar lasten från ett ”mellanlager” bredvid.
– En allvädersterminalen som den i Gent kostar i storleksordningen 500 miljoner kronor, bedömer Henrik Vuorinen.
Förutom den diskuteras också vilka kajtyper som kan bli aktuella och vilken storlek de ska.

Morgondagens teknik

– Det rör sig om mycket stora investeringar som inte får göras för tidigt och inte för sent.
– Investerar vi för sent, riskerar hamnen att bli en bromskloss för utvecklingen i regionen. Vi ska inte använda dagens teknik, utan morgondagens.
– Därför blir det mycket viktigt att använda elektriska och autonoma, självkörande, enheter så långt som möjligt för att säkra, effektivisera och kvalitetsmässigt garantera det bästa varuflödet hos oss.
– Den mänskliga arbetskraften ska användas på områden där människans förmåga överstiger teknikens.