Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Dokument

Här kan du hitta handlingar som rör Sjöfartsverkets tillståndsansökan till Mark-och miljödomstolen.

Ansökan

Tjänstemän och politiker vid förhandlingen i Mark- och miljödomstolen.
Tjänstemän och politiker vid förhandlingen i Mark- och miljödomstolen. Foto: Agne Hörnestig

Teknisk beskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning

Samhällsekonomisk bedömning

Relaterade länkar

Samrådsredogörelse

Fastighetsutredning

Denna bilaga, diarienummer 15-01494-67, innehåller personuppgifter och publiceras därför inte. Bilagan kan dock begäras ut genom att kontakta Sjöfartsverket. Juridisk prövning görs innan utlämnandet.

Rådighetsmedgivande Luleå kommun

Sammanfattning relevanta domar och beslut

Kontrollprogram

Kapacitetsutvidgning för råvarutransporter till och från Norrbotten via Luleå Hamn - Åtgärdsvalsstudier

Bedömning av skada på allmänt fiskeintresse

Filmer

Film 1: Grumlingsspridning vid botten

Film 2: Grumlingsspridning vid ytan

Senast uppdaterad 2021-01-22