Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Ansökningshandling på drygt 1000 sidor

Nyhet 2020-12-28

Ansökningshandlingen omfattar cirka 1 000 sidor och i den har Sjöfartsverket och Göteborgs Hamn AB bedömt de miljökonsekvenser som kan uppstå och dels vilka försiktighets- och skyddsåtgärder som behövs vid planerade arbeten.

Muddringsverket i Hargs Hamn. En grävskopa hämtar upp muddermassa ur vattnet.
Med den här tekniken kommer sprängstenen att muddras. Bilden från muddringen av farleden till Hargs Hamn utanför Uppsala i höst. Foto: Agne Hörnestig.

Projekt Skandiaporten har nått en viktigt milstolpe.

– Nu skickar vi in tillståndshandlingarna för projektet till domstolen. Vi har nått ett stort delmål i den här delen, säger Åsa Jansson, miljöspecialist, Sjöfartsverket.

Miljökonsekvensbeskrivningen, MKB:n, är en del i de tillståndsansökningar som Sjöfartsverket och Göteborgs Hamn AB skickar in till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg. Till den bifogas en teknisk beskrivning av planerat arbete som krävs.

Tillståndsprövningen gäller vattenverksamhet, det vill säga att få utföra sprängnings och muddringsarbeten i Norra farleden, tidigare Torshamnsleden, och Skandiahamnens hamnbassäng.

– Ansökningshandlingen omfattar cirka 1 000 sidor och i den har vi dels bedömt vilka miljökonsekvenser som kan uppstå och dels vilka försiktighets-och skyddsåtgärder som behövs
vid planerade arbeten, förklarar Åsa Jansson, miljöspecialist.

Lagstadgad process

Våren 2020 inbjöds allmänhet, myndigheter, kommuner och enskildasom kan beröras av projektet, till avgränsningssamråd i en omfattande och lagstadgad process. I det arbetet informerades omplanerade åtgärder och synpunkter tillvaratogs så att man så småningom kunde avgränsa MBK-arbetet till vad som var viktigt just i detta projekt.

– Mark- och miljödomstolen gör sedan en juridisk prövning av Skandiaporten. Kort sagt en samlad bedömning av projektets effekter och konsekvenser för människors hälsa och miljö.

Faktainsamling

I arbetet ingår faktainsamling från olika aktuella ämnesområden som buller, hantering av muddermassor, grumling av vattnet under arbetets gång, påverkan av växter, och djur, kulturlämningar och riksintressen etcetera.

– Det är en bred uppställning av både sak och expertkunskap. Jag bedömeratt själva MKB-processen har engagerat ett 30-tal personer totalt i ett nära samarbete mellan Sjöfartsverket och Göteborgs hamn, säger Åsa Jansson.

Porträtt av Åsa Jansson. Ho tittar in i kameran och ler.
Åsa Jansson, miljöspecialist på Sjöfartsverket. Foto: Agne Hörnestig.

Läs mer om projekt Skandiaporten i Sjöfartsverkets senaste nyhetsbrev. Du kommer dit genom att trycka här.