Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Avancerade laboratorieförsök sparar drygt 1 miljard

Nyhet 2020-12-28

Bankpålningen i Skandiahamnens berg- och lergrund blir drygt 1 miljard kronor billigare jämfört med vad som kalkylerades. Lerans hållfasthet kan nyttjas bättre än tidigare.

-Lerans hållfasthet har inte blivit högre sedan förra bedömningen i början av sekelskiftet. Men med hjälp av avancerade laboratorieförsök vågar vi nyttja den mer än tidigare. Detta är den enskilda största faktorn som har betytt mest för oss i hela processen, förklarar Jan Andersson,
- Lerans hållfasthet har inte blivit högre sedan förra bedömningen i början av sekelskiftet. Men med hjälp av avancerade laboratorieförsök vågar vi nyttja den mer än tidigare. Detta är den enskilda största faktorn som har betytt mest för oss i hela processen, förklarar Jan Andersson, Foto: Agne Hörnestig

Göteborgs hamn startade 2019 sin förstudie i projekt Skandiaporten. Då bedömdes att stora insatser krävdes med mer omfattande bankpålning för ny förstärkning av terminalytan bakom kaj jämfört med de åtgärder som gjorde i början av 2000-talet vid den tidigare rustningen.

Anledningen var den stora mängden av lergrund som inte bedömdes vara tillräckligt stabil i sammanhanget i kombination med det nya större djupet. Avancerade tester i laboratoriemiljö med lerprover från kajområdet har sedan visat ett mycket glädjande resultat.

Bättre hållbarhet

– Lerans hållfasthet har inte blivit högre sedan förra bedömningen i början av sekelskiftet. Men med hjälp avancerade laboratorieförsök vågar vi nyttja den mer än tidigare. Detta är den enskilda största faktorn som har betytt mest för oss i hela processen, förklarar Jan Andersson, projektledare för Skandiaporten i Göteborgs Hamn AB.

Tar höjd

Konkret innebär detta en besparing med drygt 1 miljard kronor för minskad bankpålning och ett år i besparad byggtid.

– Vår terminaloperatör, APM Terminals, är väldigt glad för den kortare byggtiden eftersom det blir mindre störningar i deras arbete, fortsätter Jan Andersson.

I tillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen, tar Göteborgs hamn höjd för två kajlägen vid Skandiahamnen vilket innebär att två fartyg med drygt 400 meters längd vardera ska kunna ligga vid kaj samtidigt.

När domstolens beslut sedan kommer innebär det möjlighet att bygga två kajlägen inom tio år.

För Etapp 2 behövs i så fall ännu större godsvolymer, APM Terminals behöver investera i ytterligare krankapacitet och ett nytt finansierings beslut behövs av ägaren.

Fakta:

Nuvarande spont är dimensionerad förcirka 13–14 meters vattendjup vid kaj.Ny spont 30 meter lång och dimensionerad för cirka 19 meters vattendjup, slås ned utanför den nuvarande som i nästa steg tas bort.
Bankpålning med cirka 1 500 pålar genomförspå terminalytan bakom kaj. Därefter inleds muddringsarbetet 50 meter närmast kaj som hamnen ansvarar för. Arbetet avslutas med att ett erosionsskydd läggs ut.
Göteborgs hamn har upphandlat NCCför uppdraget och gemensamt projektledningskontor har öppnats. Uppdraget utförs som totalentreprenad och NCC ansvarar även för projekteringen som pågår 2021. Affären är värd i storleksordningen 1 miljard kronor.
Förstärknings-och muddringsarbetet vid Skandiahamnens västra del planeras klart senast första halvåret 2026. Som mest bedöms 100–150 personer få arbete.