Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Grönt ljus för djupare farled till Göteborgs hamn

Nyhet 2020-09-10

Under torsdagen beslutade Göteborgs kommunfullmäktige att bevilja upp till drygt en miljard kronor i projekt Skandiaporten – en fördjupning av farleden in till Göteborgs hamn.

MURCIA MAERSK anlöper Skandiahamnen.
MURCIA MAERSK anlöper Skandiahamnen. Foto: Agne Hörnestig.

– Det här är ett av 2000-talets viktigaste hamnprojekt i Sverige. Göteborg är Skandinaviens logistikhuvudstad och med det här beslutet har vi alla förutsättningar att stärka den positionen över de kommande åren, säger Elvir Dzanic, VD på Göteborgs Hamn AB.

Direktsjöfart utan omlastning över de stora världshaven till och från Göteborgs hamn är en viktig förutsättning för svenska företags möjligheter att nå globala marknader på ett klimat- och kostnadseffektivt sätt. Men i takt med att de största fartygen blivit allt större och kräver större djupgående så krävs följaktligen ett större farledsdjup i hamnen. Idag kan de största fartygen bara komma in i Göteborgs hamn halvlastade, samtidigt som att utvecklingen mot allt större fartyg på världshaven fortsätter.

Skandiaporten är ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Hamn AB, Sjöfartsverket och Trafikverket. Med finansieringen på plats kan nu parterna teckna genomförandeavtal för det efterlängtade projektet.

– Det är glädjande och en viktig milstolpe att staten och staden tillsammans lyckats hitta förutsättningarna för en gemensam finansiering av Skandiaporten, säger Jörgen Einarsson, regional direktör på Trafikverket region väst.

1,5 miljarder billigare än tidigare bedömning

Enligt tidigare beräkningar bedömdes farledsfördjupningen kosta cirka fyra miljarder kronor, då avseende ett maximalt djupgående på fartygen på 16,5 meter. Fördjupade bedömningar visar nu på en kostnad på omkring 2,5 miljarder kronor, och nu för ett maximalt djupgående på 17,5 meter. Anledningen är modernare byggtekniska lösningar som tagits fram under projektets tidiga faser, samt ett noggrant arbete kring att optimera den kommande farledens exakta utformning.

– Efter flera simuleringar har vi optimerat farledens sträckning och behovet av muddring. Detta garanterar att de statliga investeringarna sker på ett ansvarsfullt sätt, säger Joel Smith, avdelningschef på Sjöfartsverkets infrastrukturavdelning (bilden).

Att fördjupa farleden är dessutom en samhällsekonomisk plusaffär. Enligt Trafikverkets uträkningar ger varje satsad krona fyra kronor tillbaka, med en återbetalningstid på bara 15 år.

– Sjuttio procent av Sveriges utrikeshandel går sjövägen via svenska hamnar och en effektiv logistikkedja är av oerhört vikt för svenskt näringsliv, fortsätter Joel Smith.

Porträtt av Joel Smith. Han ser in i kameran och ler.
Joel Smith, infrastrukturdirektör, Sjöfartsverket. Foto: Niclas Fasth.

– Ytterligare en aspekt i det hela berör de 22 000 personer i Göteborgsregionen som har sin försörjning direkt eller indirekt kopplad till Göteborgs hamn. Så inte minst av den anledningen är jag väldigt glad och lättad över att vi nu har grönt ljus för att genomföra den här affären som har väldigt många vinnare, säger Elvir Dzanic.

Fakta: Skandiaporten

Planerad fördjupning: Från 13,5 upp till 17,5 meters maximalt fartygsdjupgående.
Dimensionerande fartyg: Längd 430 m, bredd 65 m och ett maximalt djupgående på 17,5 m.
Kostnad: 2,5 miljarder kronor.
Finansiering: Statlig (Trafikverket) - 1,255 miljarder kronor. Kommunal (Göteborgs kommun) - upp till 1,255 miljarder kronor.
Samhällsnytta: En satsad krona ger fyra tillbaka (enligt nationell plan 2018-2029).
Muddringsbehov: cirka 12 miljoner kubikmeter.
Byggprocess: Byggstart kajförstärkning - 2022, muddring - 2024, gemensamt färdigställande med ett fördjupat kajläge - 2026.

En gränsletruck lyfter en container i hamnen.
I Skandiahamnen finns 38 grensletruckar. Denna typ kan lyfta fyra containerhöjder och föraren sitter 12 meter ovan mark. Foto: Agne Hörnestig.