Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Sjöfartsverket har ny projektledare i Skandiaporten

Nyhet 2021-11-30

Jenny Röström är ny projektledare i Skandiaporten för Sjöfartsverket. – Min främsta uppgift blir att mi-nimera kända risker och skapa de bästa förutsättningar för andra att leverera, säger hon.

Jenny Röström började som trainee på Trafikverket. Hon provade på jobb som projektingenjör, var med och byggde järnväg i Etiopien och när E45:an i Göteborg skulle däckas över och utgöra "grund" för ett 14 våningars hus, var Jenny Röström ansvarig projektledare.
– Vi hade drygt 2 miljarder i budget. E45:an är en trafikpulsåder i centrala Göteborg där det rullar cirka 65000 fordon per dag. Det var verkligen en utmaning.

Ramavtal 

Efter sju år slutade hon och började på konsultföretaget InfraAction i Göteborg som har ramavtal upphandlat med Sjöfartsverket, där konsulthjälp ges till fast pris.

Det är ett avtal som bestämmer villkoren för de kontrakt som vid ett senare skede ska tilldelas under en viss tidsperiod.

Jenny Röström är ny projektledare för Sjöfartsverket i Skandiaporten
Jenny Röström är ny projektledare för Sjöfartsverket i Skandiaporten. Foto: Agne Hörnestig

Fick en chans

– Detta ramavtal gjorde att jag fick chans att gå in som ny projektledare. Jag skulle vilja kalla det både tur och tajmning eftersom Sjöfartsverkets tidigare projektledare i Skandiaporten, Patrik Benrick vid Trafikverket, fick andra arbetsuppgifter med infrastrukturbyggen på järnvägssidan.

Jenny kommer in i ett skede där stora delar av den tidiga planeringen är på plats. I hennes uppgifter ingår att lägga upp planer för upphandling-ar och kommande produktioner. När det gäller muddringskapacitet behöver man blicka ut i ett världsperspek-tiv.
Även om Göteborgs Hamn och Sjöfartsverket har skilda tidsplaner är det ändå planerat för gemensam målgång.

Jenny tror inte att gemene göteborgare tänker så mycket på projektet.

Mycket på gång i Göteborg

Hennes tidigare erfarenhet från kom-plexa projekt är att medvetenheten hos allmänheten om projektet kommer först när det påverkar vägen till jobbet, skolan eller affären.
– En del av utmaningen för mig blir också att informera allmänheten om betydelsen av Skandiaporten. Helt enkelt skapa förståelse för detta sjöfartsprojekt.