Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Koldioxidberäkning av bygget i Skandiahamnen

Nyhet 2021-11-30

Göteborgs Hamn har för första gången beräknat mängden koldioxidutsläpp vid anläggningsbygget av kommande kajsatsningar i Skandiahamnen.

Jan Andersson, projektledare Göteborgs Hamn
Jan Andersson är projektledare för Göteborgs Hamn i Skandiaporten. En av flera med mycket stor erfarenhet som var med vid den förra muddringen 2002-2004.

För att få bra kontroll på ekonomin och minimera eventuella överraskningar vid kajbygget, la hamnen tidigt en beställning till entreprenören som baseras på tre kalkyler under detaljprojekteringens fram till bygg-start av kajen. Dessa gjordes i december 2020, juni 2021 och den tredje läggs i december 2021.

Koldioxidberäkning

I samband med detta arbete växte idén fram om att beräkna mängden koldioxidutsläpp vid kommande bygge.
Utgångspunkten för beräkningen blev Trafikverkets övergripande modell i sammanhanget med råvaruutvinning, produktförädling och transporter till- och inom bygget.
Första beräkningen december 2020: Stål och betong stod för cirka 80 procent av koldioxidutsläppen, av de totala utsläppen på 35 000 ton koldioxid.
Andra beräkningen juni 2021: Minskade dimensioner minskade stålbehovet med 800 ton. Det motsvarade sju procent, eller cirka 2300 ton koldioxid och i december väntar den sista beräkningen.

Historisk

– Göteborgs Hamn har aldrig tidigare gjort en liknande analys vid ett anläggningsbygge. Fokus är att landa i lösningar som minimerar koldioxid-utsläppen vid byggnation, förklarar Jan Andersson, projektledare för Göteborgs Hamn i Skandiaporten.
-Vår totalentreprenör NCC med underentreprenörer får lägga mycket krut i förväg på sina kostnadsberäkningar. Jag hävdar att vi har en 80- 90 procentig säkerhet på budgeten redan i och med junikalkylen 2021.

Kontinuerligt problemlösning

Fokus har hela tiden varit att jobba med kontinuerlig problemlösning. Allting har ritats upp i detalj. Parallellt pågår även arbetet med en gemensam risk- och möjlighetsanalys.
– Målet är att vi i förväg skall ha bestämt vem som bär kostnaden för en risk och hur mycket risken är bedömd till. Exempel på risker kan vara produktionsrisker som bärs av entre-prenören eller om grundläggningsförhållanden är annorlunda än vad provtagningar visar. Vilket i vårt fall bärs av Göteborgs Hamn.

Farhågor eliminerades

Ett exempel på produktionsrisker var NCC:s farhågor för automatportarna till hamnen som riskerade fördröja byggföretagets egna transporter.
– Vi löser problemet genom att öppna automatportarna och sätta dit vakter som istället kontrollerar inpassage för jämnare trafikflöde.