Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Rustning väntar av kajen vid Skandiahamnen

Nyhet 2019-10-16

För att möta upp mot framtida behov kommer kajen vid Skandiahamnen att förstärkas och byggas om.

Jan Andersson och Åsa Kärnebro står utomhus med hamnen i bakgrunden. De ser in i kameran och ler.
Projektledare Jan Andersson och Åsa Kärnebro, hamnkapten och ansvarig för den nautiska säkerheten i hamnen. Foto: Agne Hörnestig.

Dagens djupgående begränsar den strategiska funktionen med direktanlöp för de största transoceana fartygen i Göteborgs hamn.

– Tidigare i år så började containerfartyg byggas med en bredd av 61,6 meter. Det ledde till att vi tog upp frågan om att låta Sjöfartsverket simulera en fartygsbredd över de 60 meter som var aktuellt i åtgärdsvalsstudien, säger Åsa Kärnebro, hamnkapten och ansvarig för den nautiska säkerheten i hamnen. Studien beskriver framtida behov och brister och viktiga åtgärdsalternativ.

Behovet av ökat farledsdjup är ett av flera tunga skäl till att projektet, som innebär åtgärder i farled och hamn, finns med i den av regeringen beslutade nationella planen för infrastruktur 2018–2029.

 – Det mesta kommer från Fjärran Östern vad gäller konsumtionsvaror, elektronik och kläder, säger Jan Andersson, projektledare för infrastruktur i Göteborgs hamn.

- Går du in på ett välfyllt elektronikvaruhus är frågan snarare vilka av deras produkter som inte kommer därifrån.

Kajen förstärks

För att möta framtida krav kommer kajen byggas om. Terminalytan, 80–100 meter från kaj, ska grävas ur. Den förstärks med cirka 4 000 stycken pålar som slås ned i marken till fast berg på 40–50 meters djup.

Pålarna slås ned i rutnät om fyra– fem meter för ökad stabilitet. Ovanpå pålhuvudena läggs fyllnadsmassor för att återskapa terminalytan och genom denna arbetsmetod elimineras risken för att leran ska glida ut i havet. Arbetet beräknas ta cirka sex–sju år totalt. Men först måste flera utredningar göras som leder fram till en miljökonsekvensbeskrivning och ansökan om miljötillstånd.

Villkor kontrolleras

Den ska granskas av mark och miljödomstolen vars dom ofta faller med villkor av olika slag som måste uppfyllas innan arbetet får inledas.

Dessa villkor kontrolleras sedan under arbetets gång. Förhoppningsvis kan miljö konsekvensbeskrivningen lämnas in till domstolen juli 2020.

Om allting går på räls, utan överklagningar, räknar hamnen med att Skandiaporten blir klar våren 2026.

– Vi vet hur mycket staten går in med ekonomiskt sett, men sedan ska Göteborgs Hamn AB stå för en stor del av finansieringen som vår ägare Göteborgs kommun i sin tur behöver ställa sig bakom, summerar Jan Andersson.