Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Skandiahamnen söker EU-stöd

Nyhet 2020-02-26

Sveriges regering har skickat in ansökan till EU om stöd till 15 stora infrastrukturprojekt. Ett av dem är Skandiaporten i Göteborg.

Ett fartyg på väg in till Skandiahamnen. Det är dimmigt.
Ett av världens största containerfartyg på väg in till Skandiahamnen. Foto: Agne Hörnestig

Trafikverket har samordnat ansökningsprocessen och totalsumman för stödbeloppen uppgår till drygt 1,7 miljarder kronor. Syftet är att få ett väl fungerande transportnätverk i Europa. Insatser inom TEN-T, Trans Europeiska Nätverket för Transporter, kan delfinansieras via Fonden för ett sammanlänkat Europa.

-Det här är en stor möjlighet för projekt Skandiaporten. Några skäl till det är att Göteborgs hamn sedan tidigare är en av fem svenska Core-hamnar, som har särskild prioriterad ställning inom EU:s transportflöde. Göteborg har Sveriges enda hamn med direkttrafik till Fjärran Östern, och är dessutom EU:s nordligaste hamn för just direktanlöp med containerfartyg, förklarar Patrik Benrick, Sjöfartsverkets projektledare.

Bidrag ges till investeringsprojekt som till exempel bygger bort "flaskhalsar" inom infrastrukturen. Bland övriga medsökanden, som på olika sätt söker stöd för till exempel planering, projektering eller genomförande är Nya Slussen i Stockholm, Trelleborgs hamn, Västlänken i Göteborg och Norrbotniabanan Skellefteå-Luleå.

Tvådelat stöd

Bidragen kan ges i form av en tvåstegsraket: När det gäller kostnader för utredning kan EU skjuta till upp till hälften av kostnaden. När det gäller stöd för byggkostnader kan EU skjuta till upp till 30 procent av kostnaden.

I Skandiaporten, som är ett samverkansprojekt mellan Göteborgs hamn, Trafikverket och Sjöfartsverket, har parterna i EU-ansökan beräknat kostnaderna för utredningar av farledsfördjupning samt kajförstärkning av Skandiahamnen, till cirka 50 miljoner kronor.EU-stödet för utredningsinsatser, som planeras till 2021-2022, kan som mest uppgå till 25 miljoner kronor.

EU-stöden bygger på att projektet redan är finansierat fullt ut från början. Men när stödmiljonerna
skjuts till möjliggör detta för aktörerna att satsa stödet på andra viktiga delmål.

Förhoppningsfull

– Nu ser vi fram emot besked från EU innan sommaren. Därefter kommer vi gemensamt att förbereda ansökan för genomförandeskedet. Det är ju där de riktigt stora beloppen ligger i potten, säger Patrik Benrick.

Enligt nuvarande planering kommer byggstart av kajförstärkningsåtgärderna att påbörjas under 2022 och farledsåtgärderna under 2024. Gemensamt färdigställande med ett fördjupat kajläge planeras till 2026.

-Det är inspirerande och glädjande att Skandiaportenär ett av utvalda projekt. Faller ansökningen väl ut hos EU, så ökar chanserna rejält för bidrag i nästa fas som utgörs av byggfasen, summerar Jan Andersson, projektledare i Göteborgs hamn.