Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Svenska infrastrukturprojekt får miljonstöd från EU

Nyhet 2021-07-15

Fem nya svenska infrastrukturprojekt föreslås få medel från EU:s fond för ett sammanlänkat Europa (CEF). Sammanlagt handlar det om cirka 250 miljoner kronor

Sveriges största containerhamn finns i Göteborg.
Sveriges största containerhamn finns i Göteborg. Foto: Göteborgs Hamn

- Det är glädjande nyheter att samtliga projekt som regeringen drivit på för nu beviljats medfinansiering. Sverige har beviljats en tiondel av den pott som nu gått att söka från EU-fonden. Det visar hur starkt Sverige står sig i konkurrensen om EU-medel. Med investeringar i infrastruktur skapar vi fler jobb och skyndar på den gröna omställningen av transportsektorn, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth i ett pressmeddelande.

Följande fem objekt får finansiering från EU:

Järnvägsprojekt genom Bergslagen, Hallsberg – Degerön, delen Hallsberg – Stenkumla.
Järnvägsprojekt Sundsvall – Dingersjö del av Ostkustbanan och Bottniska korridoren.
Järnvägsprojekt Norrbotniabanan – delen Ytterbyn – Bureå
Farleds- och hamnprojekt Skandiaporten (Skandia Gateway) – Göteborg.
Farleds- och hamnprojekt Malmporten (The Iron Ore Port II) – Luleå.
Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) finansierar olika infrastrukturprojekt inom EU och syftar bland annat till att stärka tillväxt, konkurrenskraft och jobb inom unionen. 

Uppskattar

Så här kommenterar Joel Smith, infrastrukturdirektör vid Sjöfartsverket, infrastrukturministerns besked:

-Från Sjöfartsverkets sida uppskattar vi att EU markerar betydelsen av farledsinvesteringar genom att bevilja medel för medfinansiering av dessa viktiga projekt.

-Båda farledsprojekten bidrar till att uppfylla både hänsyns- och funktionsmål och ligger helt i linje med EU:s transportpolitik.