Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Viktigaste utredningen avslutad

Nyhet 2020-06-05

En geoteknisk undersökning har genomförts i Projekt Skandiaporten, Göteborg. Den ingår i kommande miljökonsekvensbeskrivning och bidrar till en mer precis kostnadsbild av muddring och sprängning.

Mudderverket körs på plats med hjälp och stöd av en bogserbåt. Fyra höga pelare står upp i luften från mudderverket.
En bogserbåt höll Jack-up riggen på exakt position. Arbetsytan på cirka 350 kvadratmeter höjdes tillräckligt mycket över vattenytan för att klara sjögången.

Vid undersökningen gjordes ett 50-tal borrningar ned till 45 meters djup vid normalt vattenstånd.. Vid kontakt med berg borrades ytterligare tre meter för att säkerställa att det inte rörde sig om något stenblock. Flera borrningar genomfördes för att "ringa in känt berg". En del av grundinformationen hämtades från den bottenpenetrerande ekolodsundersökning som gjordes under förra året. Med en sådan undersökning kan man alltså bedöma vilka materialtyper det finns i bottensegmentet, det vill säga om det är sand, lera eller berg.

Den geotekniska undersökningen genomfördes i Torshamnsleden in till Skandiahamnens vändbassäng vars vändcirkel är cirka 650 meter.

Viktigaste utredningen

Arbetet skedde från en Jack-up rigg, där den cirka 350 kvadratmeter stora arbetsytan kan höjas eller sänkas över vattenytan. Detta tack vare fyra individuella stödbenen om vardera 50 meters längd, så personalen är skyddad för vågor med mera. Den hissades dock aldrig upp högre än nödvändigt med tanke på sjögången. Arbetena pågick i två skift under drygt två veckors tid och riggen är den enda i sitt slag i Sverige, enligt vad Adam Blom, Port Engineering, erfar. Han var samordare och tekniskt stöd till Sjöfartsverket i projektet samt för konsultupphandlingen som gjorts för undersökningarna som totalt beräknas kosta cirka 5,5 miljoner kronor.

-Det blir dyrare att muddra om vi behöver spränga bort berg och på så sätt påverkas kostnaden för hela projektet. Den geologiska undersökningen är vår enskilt dyraste utredning, men å andra sidan får vi på tidigt stadium mer exakta uppgifter som inte bjuder på obehagliga överraskningar i nästa skede. Jag föredrar att få eventuella negativa nyheter så tidigt som möjligt, förklarar Patrik Benrick, Sjöfartsverkets projektledare.

Utredningar kompletterar varandra

En annan teknik som prövades i detta fall var seismisk undersökning. En kabel med mycket små sprängladdningar läggs ned på botten och när dessa detonerar reflekterar ljudet mot bottenmaterialet, vilket leder till att man kan "rita upp" och tolka bergnivåer samt olika bottenlager.

Jan Andersson, projektledare för Göteborgs hamn, kommenterar:

-Den här typen av tidiga undersökningar är ovärderliga. Vist är det mycket pengar, men ändå små pengar i relation till totalkostnaden. Framförallt är det en väl investerad riskminimering för projektets fortsättning. Kunskapen om geoteknik blir dessutom aldrig för gammal.

Bakgrund

  • Göteborg är en av de europeiska bashamnarna som anlöps av världens största containerfartyg på linjerna mellan Europa och Fjärran Östern. Konceptet bygger på anlöp till ett fåtal hamnar, varav Göteborg i dagsläget är den enda i sitt slag i Sverige.
  • Åren 2000-2004 muddrades farlederna in till Göteborg utifrån en fartygsdimensionering av 350 x 50 meter och maximalt djupgående om 13, 5 meter. Två år senare kom det första fartyget på nästan 400 meter.
  • Sedan dess har utvecklingen gått mycket snabbt vad gäller fartygens storlek och djupgående. Inför projekt Skandiaporten tar man höjd för en fartygsstorlek om 430 x 65 meter med 17,5 meters maximalt djupgående.

Geoteknisk undersökning