Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Hög tid för samråd i slussprojektet

Nyhet 2021-03-26

Samråd stundar inför det kommande bygget av slussarna i Trollhätte kanal.

Trollhätte kanal i Vänersborg
Trollhätte kanal i Vänersborg

Ska den nya slussen vid Brinkebergskulle byggas öster eller väster om dagens sluss? Det vill Trafikverket och Sjöfartsverket få in synpunkter på. Slussarna i Trollhätte kanal är ett stort projekt som sträcker sig över flera år med konsekvenser för både människa och miljö. Enligt Miljöbalken måste alltid flera tänkbara alternativ, i ett sådant här fall, tas fram för utvärdering, konsekvensbeskrivning och jämförelse. Dagens slussar måste, trots gediget underhåll, bytas ut eftersom de med dagens kunskap anses uttjänta 2030. De har helt enkelt blivit för gamla och funktionen bedöms inte kunna uppfyllas efter den tidpunkten.

Mellan 29 mars och 21 maj hålls samrådet som berör slussen i Brinkebergskulle inom Vänersborgs kommun. På grund av rådande pandemi hålls inget samråd med fysiska möten, utan det genomförs ik digitalt format.. Utredningen och förslagen finns i samrådsunderlaget på projektets hemsida. Där kan de som önskar lämna synpunkter, få svar på vanliga frågor, anmäla sig till enskilda frågestunder via telefontelefontider och se filmer där företrädare från projektet informerar.

Mellan 6 april och 31 maj hålls samråd inom ramen för samma ärende i Lilla Edets kommun. Även det samrådet genomförs i digitalt format på samma sätt som ovan. 

En milstolpe

-Samråden utgör en milstolpe i projektet. Den första av två åtgärdsvalsstudier inleddes redan 2013, där berörda parter kom fram till bland annat samhällsnyttan, vilket ledde till att projektet togs med i den nationella transportinfrastrukturplanen. Samråden blir nu starten på den juridiska processen för att få miljötillstånd inför genomförandeskedet, säger Johan Eriksson, Sjöfartsverket, som bidrar med strategiskt ledningsstöd till projekten i både Trolhätte kanal liksom färdigställandet av Södertälje kanal och sluss

Situationen i Trollhättan är mer komplex mer fler utmaningar och frågeställningar. Det innebär att samrådsprocessen för denna sista del kommer att genomföras någon gång under hösten.

Trollhätte kanal i Lilla Edet.
Trollhätte kanal i Lilla Edet.
Johan Eriksson, Sjöfartsverket bidrar med strategiskt ledningsstöd till projekten i både Trolhätte kanal liksom Södertälje kanal och sluss.
Johan Eriksson, Sjöfartsverket bidrar med strategiskt ledningsstöd till projekten i både Trolhätte kanal liksom Södertälje kanal och sluss.