Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Lägesrapport från planeringen av slussbygget

Nyhet 2020-06-29

Nu ska projektet titta på för och nackdelar med olika sträckningsalternativ i de tre kommunerna som berörs av slussbygget.

Stein Kleiven ser in i kameran och ler. Han står i hamnområdet, och har hjälm på sig. Det är soligt ute.
Stein Kleiven, projektchef för projektet, Trafikverket. Foto: Trafikverket

Hallå där, projektchef Stein Kleiven – vad händer just nu?

– Nu ska vi genomföra en lokaliseringsutredning där vi tittar på för- och nackdelar med olika sträckningsalternativ i de tre kommunerna Lilla Edet, Trollhättan och Vänersborg. I utredningen analyserar vi en mängd olika faktorer, som påverkan på natur, människa och kulturmiljöer, teknik och byggbarhet och nautiska delar som handlar om var och hur båtarna kan trafikera leden. Under lokaliseringsutredningen kommer vi att ha en dialog med kommunerna.

Varför tittar ni på flera alternativ?

– Innan vi går in i tillstånds- och byggprocesser måste vi enligt lag inventera olika alternativ och utreda för- och nackdelar för att hitta den bästa lösningen. Någon gång under våren 2021 kommer vi att presentera de olika alternativen.

Men fanns det inte redan ett alternativ till sträckning, åtminstone i Trollhättan?

– Tidigare gjordes en utredning som visade en sträckning genom Skoftebyn. Nu ska den sträckningen värderas, konsekvensbeskrivas och jämföras med andra tänkbara alternativ enligt den lagstiftning vi har – miljöbalken slår fast att alla lokaliseringsalternativ ska konsekvensbeskrivas.

När får man chans att tycka till?

– När vi presenterar alternativen och vad som vägts in får alla som berörs – privatpersoner, föreningar, företag och kommuner – ge feedback. Formerna för det återkommer vi till längre fram.