Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Möt Mira som jobbar med de nya slussarna

Nyhet 2020-11-02

Vad gör en miljöspecialist på Trafikverket? Och hur jobbar vi med miljöfrågor beträffande de nya slussarna? Mira Andersson Ovuka (bilden) ger oss svaren.

Hej Mira! Vad gör du som miljöspecialist på Trafikverket?

– Jag ansvarar för att våra projekt uppfyller både formella lagkrav och Trafikverkets egna miljökrav, ser till att vi ställer rätt miljökrav på våra leverantörer och följer upp att såväl vi som leverantörerna arbetar på det sätt som är bestämt.

Porträtt av Mira Andersson, hon ser in i kameran och ler.
Mira Andersson, miljöspecialist, Trafikverket.

Vad har du gjort tidigare?

– På Trafikverket har jag arbetat framförallt med Västlänken men även inom mindre projekt. Tidigare jobbade jag under ett år med miljöfrågor i Sydostasien för Sidas räkning. Min bakgrund är en grundutbildning i geovetenskap och en forskarutbildning inom naturgeografi.

Vad gör du i projekt Slussar i Trollhätte kanal?

– Just nu tar jag fram de miljöutredningar som behövs i lokaliseringsutredningen. Det handlar om att beskriva hur de nya slussarna påverkar miljön i de föreslagna sträckningarna. De tre platserna har olika förutsättningar men är lika i det avseendet att alla slussar är gamla. De har ett kulturhistoriskt värde och ligger i miljöer som vi vill minimera påverkan på.

– Vi utreder om det finns skyddsvärda arter och hur byggskede och drift påverkar människorna som bor i närheten. Vi utreder och beskriver miljökonsekvenserna på ett så transparent sätt som möjligt för att skapa ett bra beslutsunderlag inför att vi ska välja den slutliga sträckningen. Sedan hjälper jag till med att söka de miljötillstånd som behövs i projektet.

Finns det något som är utmärkande just för slussarna och miljöerna runt omkring utifrån ditt perspektiv?

– Det är ett komplext projekt eftersom slussarna utgör ett riksintresse för både kulturmiljö och infrastruktur. Dessutom vet vi att det finns geotekniska utmaningar – delar av Göta Älv är instabila, det har inträffat en hel del skred. Men mest klurigt utifrån mitt perspektiv är nog att vi ska bygga nya slussar samtidigt som de gamla är igång.