Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

På virtuell väg genom framtidens slussar

Nyhet 2020-08-28

Var ska de nya slussarna i Trollhätte kanal placeras? Och hur ska de se ut? En försmak får man i Sjöfartsverkets simulator, där en testpanel med lotsar styr virtuella båtar genom framtidens slussar.

Två lotsar står inne i simulatorn och ser upp på skärmarna som föreställer slussområdet.
Två av de fem lotsarna på plats med lång erfarenhet av att ha kört Trollhätte kanal i många år: Från vänster: Jimmie Sjörén och Christofer Jahnke. Foto: Sjöfartsverket

I fyra rum finns stora dataskärmar placerade i halvcirkel runt fullt utrustade fartygsbryggor. På bildskärmarna syns fartygens främre del, kanalen och den omkringliggande miljön med träd, kullar, hus och kajkanter.

Vi befinner oss på Sjöfartsverkets simulatorcenter på Lindholmen i Göteborg. Just den här dagen är det i Lilla Edet som fartygen sakta glider igenom på väg mot de simulerade slussarna.

Vid spakarna sitter testpanelens fem lotsar som alla har lång erfarenhet av att köra genom Trollhätte kanal.

"Ge oss starkare ström!"

– Johan! Det är för enkelt! Ge oss starkare ström! ropar en av lotsarna Christofer Jahnke till Sjöfartsverkets testledare Johan Eriksson.

För att simuleringarna ska bli så verklighetstrogna som möjligt ingår sådant som strömmar, vind och siktförhållanden. Just här i Lilla Edet tycker Christofer Jahnke och hans lotskollega Jimmie Sjörén att verklighetens Göta Älv brukar bjuda på starkare strömmar. När strömmens hastighet ökas från kontrollrummet gungar båten till och känslan är förvillande lik att vara ombord på ett riktigt fartyg.

– Simulatorn är ett ofantligt bra redskap, säger Jimmie Sjörén. Och så är det fruktansvärt kul!

För att få ett referensmaterial testar lotsarna först att virtuellt köra båtar av olika storlek genom den befintliga kanalen. Därefter tar man sig an de nya föreslagna sträckningarna som lagts in i simulatorn. Sedan utvärderas de olika alternativen – hur enkelt var det att köra, upplevde man risker någonstans?

Prövar förutsättningarna

– Poängen med simuleringarna är att pröva förutsättningarna för nya slusslägen på respektive plats, säger Johan Eriksson.

Vart de nya slussarna kommer att placeras är med andra ord inte bestämt, men att de blir större än dagens står klart. I de befintliga slussarna i Lilla Edet har de största fartygen en decimeter till godo på varje sida.

– När slussarna byggdes för ungefär 100 år sedan fick fyra båtar plats samtidigt. Sedan dess har det mesta vuxit och för att möta morgondagens behov dimensionerar vi upp de nya slussarna, säger Johan Eriksson.

Simuleringarna och utvärderingarna kommer att vara en del av den utredning som avgör var Slussarna ska ligga, den så kallade lokaliseringsutredningen. I utredningen analyseras vid sidan av de nautiska delarna även faktorer som påverkan på natur, människa och kulturmiljöer, teknik och byggbarhet.

En modell av ett fartyg placeras (icke skalenligt) i den föreslagna sträckningen på kartan över Lilla Edets slussområde.
En modell av ett fartyg placeras (icke skalenligt) i den föreslagna sträckningen på kartan över Lilla Edets slussområde.

Fakta: Vad gör en lots?

En lots hjälper fartygs befälhavare att navigera så att de kommer in till hamnen på ett säkert sätt. Med hjälp av bojar, fyrar, radar och andra tekniska hjälpmedel ger de anvisningar till fartygets befäl. De hjälper även till med förtöjning och manövrering inne i hamnen.

För att bli lots krävs sjökaptensutbildning, sex års styrmans-/befälhavarpraktik, Sjöfartsverkets grundkurs för lots samt praktik i ett halvt år till fyra år beroende på lotsområde.