Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Planerat underhållsarbete av Trollhätte kanal

Nyhet 2021-08-26

Den 27 augusti – 19 september utför Sjöfartsverket planerade underhållsarbeten i Trollhättan, Lilla Edet och Vänersborg. Anläggningens betongkonstruktion förstärks och kanalen stängs av för all trafik.

Den här trion kommer att vara med under slussrevisionen. Från vänster Anders Widell, Kenneth Fjeldseth och Sven Johansson. Saknas på bild gör Per Lagerström.
Den här trion kommer att vara med under slussrevisionen. Från vänster Anders Widell, Kenneth Fjeldseth och Sven Johansson. Saknas på bild gör Per Lagerström. Foto: Agne Hörnestig

Den årliga översynen, eller revisionen, görs enligt fastställt kontrollprogram. Då inspekteras bland annat portlager, översyn sker av portar, inmätning görs av rörelser i slussväggarna,  inspektioner sker av dammsäkerhet med mera.

Normalt underhåll och förstärkningsåtgärder sker varje år i de delar av anläggningen som kan genomföras utan att stänga av slusssystemet och tömma delar av kanalen. Större revisioner som kräver avstängning av kanalen under längre tid sker med en intervall om sju- till tio år. Under större revisioner utförs omfattande förstärkningsarbeten som kräver längre tid och åtkomst till delar som normalt är under vatten.   

-Nu planeras omfattande förstärkningsåtgärder av konstruktionsdelar. Upp emot 8000 hål kommer att borras upp i befintliga betongpartier. Hålen fylls sedan med cement under tryck som förstärker konstruktionen. Tömning av kanalen sker i olika avsnitt, förklarar Anders Widell, Sjöfartsverkets projektledare på plats.

Ett nytt kamera- och styrsystem för övervakning kommer också att installeras i de sammanlagt sex slussarna, fyra i Trollhättan och en vardera i Lilla Edet respektive Vänersborg. Delar av slussbottnarna byts ut. Vid Bergkanalen och Karls grav ska bottnarna rensas för säkrare fartygstransporter.

Fritidsbåtsfolket är informerat sedan åtminstone två år inför kommande översyn. Två veckor före avstängning kommer flygblad att delas ut i Trollhätten kanal och sluss. Informationen finns också i den digitala appen Trollhätte kanal samt på Sjöfartsverkets webbsida för sjöfarare www.sjofartsverket/ufs. En revision av detta slag är ingenting som förbereds över en natt, utan planeringen börjar i princip när föregående revisions arbeten avslutas.

Känd sedan länge

Yrkessjöfarten började informeras redan för två år sedan om förestående arbeten, revision. I början av 2020 ”spikades” slutgiltigt datum för arbetet 2021. Industrier som använder sjöfarten som befraktare, brukar ofta göra underhållsarbeten på de egna anläggningar under den period som revisionen pågår.

Även om arbetsinsatsen är minutiöst planerad, är manskapet på drygt 100 man beredda på överraskningar för vad som kommer upp i dagsljuset när slussarna töms på vatten.

-De två första dagarna kommer därför att ägnas åt inspektion så vi kan prioritera om ordningsföljden i åtgärdspaketet efter behov, säger Per Lagerström, chef för Sjöfartsverkets Affärsområde Slussar och Kanaler.

Daglig genomgång av ekonomin

Alla upphandlingar är klara och budgeten för åtgärderna uppgår till 40 miljoner kronor. För att budgeten ska hållas genomförs daglig uppföljning av totalkostnaden i projektet.

Parallellt med detta pågår processen inför bygget av  nya slussar för Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet. Planerad byggstart är 2025 med färdigställande 2030.