Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Vänersborg och Lilla Edet har genomfört samråd

Nyhet 2021-06-03

Samråden i Vänersborg och Lilla Edet är avslutade. Trafikverket jobbar nu med att ställa samman alla synpunkter.

Nossan går upp genom Trollhättan.
Nossan går upp genom Trollhättan. Foto: Agne Hörnestig

Nu läser Trafikverket alla yttranden och väger in all fakta som kommit fram under samrådsprocessen i Vänersborg och Lilla Edet. Dessa presenteras i en samrådsredogörelse på myndighetens hemsida efter sommaren. Hösten 2021 bestäms sedan vilka alternativ man ska gå vidare med vid de två orterna.

Vad händer nu i slussprojektet, Mikael Rintala, projektledare på Trafikverket?

– I Trollhättan jobbar vi tillsammans med kommunen för att åstadkomma en så bra lokaliseringsutredning som möjligt. Vi tittar på förutsättningarna för de olika alternativen och på konsekvenserna. Bland annat besökte vi och en grupp tjänstemän från kommunen nyligen utredningsområdena för att titta på möjliga transportvägar till och från de olika platserna. Det är mycket berg som ska forslas bort.

När blir det samråd i Trollhättan?

– Vi jobbar för att kunna genomföra samrådet till hösten. Exakt datum bestäms efter sommaren.

Var och hur kommer samrådet att ske?

-Helst vill vi kunna träffa Trollhätteborna öga mot öga för att kunna svara på frågor och diskutera. Lättar pandemirestriktionerna siktar vi på någon form av öppet hus eller möte. Men navet för samrådet kommer att vara projekthemsidan. All information kommer att finnas där.

Kan man få ta del av någon information om Trollhättan innan samrådet börjar?

– Precis som i Vänersborg och Lilla Edet kommer vi att publicera lokaliseringsutredningen på hemsidan ett par veckor innan samrådet börjar.

Drygt 100-talet synpunkter

Johan Eriksson utgör ledningsstöd från Sjöfartsverkets sida i projektet. Han berättar att det inkom ett 60-tal synpunkter från vardera Lilla Edet och Vänersborg i de genomförda avgränsningssamråden. De kommer i nästa steg att vävas in i den MKB, Miljökonsekvensbeskrivning, som skickas in senare till Mark- och miljödomstolen för prövning och domslut. Kommande samråd i Trollhättan kommer att hanteras på motsvarande sätt. 

-I Trollhättan utgör den framtida kanaldragningen av ny slussled en mer komplex fråga eftersom dagens farled skär igenom stadens centrum och påverkar människorna i staden. Framtida transportvägar, och tillvägagångssätt för bortforsling av bergmassor i samband med kommande bygge, utgör också en stor fråga i sammanhanget. Likaså  hur sjöfarten kommer att påverkas av projektet under byggtiden, förklarar Johan Eriksson.

Mikael Rintala, projektledare Trafikverket
Mikael rintala, projektledare vid Trafikverket. Foto: Trafikverket
Johan Eriksson, Sjöfartsverket
Johan Eriksson, Sjöfartsverket. Foto: Privat