Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Ansökan för muddring inlämnad till Mark- och miljödomstolen

Nyhet 2020-05-07

Sjöfartsverket har lämnat in tillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen i Växjö. Ansökan gäller muddring av farleden in till Ystad samt hantering av muddermassor.

Ett flygfoto över inloppet till Ystad hamn, och vågbrytaren.
Den nya vågbrytaren är 1,6 kilometer lång.

-Vi kommer att muddra nästan ända fram till det nya färjeläget. Maximalt djupgående ökar från nuvarande 6,7 meter till 8,4 meter. På så sätt kan Ystad ta emot fartyg upp till 250 meters längd som är en rejäl ökning från dagens maxkapacitet med 170 meters längd, säger Petter Löfgren, projektledare hos Sjöfartsverket.

Löfgren betraktar muddringsåtgärden som "relativt okomplicerad": Inga miljögifter har påträffats, inga särskilda skyddsåtgärder behövs för skilda djurarter och arbetet planeras till en period när ingen reproduktion sker av fiskyngel.

Sammanlagt är det 71 000 kubikmeter som ska muddras under den månad som arbetet planeras pågå. I samband med detta görs också översyn av säkerhetshöjande utrustning längs farleden. Arbetet som helhet planeras avslutat sommaren 2022.

Ny vågbrytare 1,6 kilometer lång

Ystad hamn, som är Sveriges tredje största färjepassagerarhamn med daglig trafik till Bornholm och Polen, håller som bäst på att avsluta sin del i projektet som bland annat innefattar nya pirhuvuden och två nya kajlägen med logistiklösningar som ligger väl skyddade innanför vågbrytarna. En ny vågbrytare om 1600 meters längd har byggts i sydligt läge. Den nuvarande västra vågbrytaren förlängs med 400 meter och båda två har en höjd om fyra meter ovan vattenytan. Det innebär att de ännu bättre kan stå emot stormarna samtidigt som fartygen tryggt kan lägga till innanför dem. Sammanlagt har 671 000 ton sten använts till vågbrytarna. Vidare har hamninloppet breddats för säkrare navigering.

Hamnens kostnad i projektet beräknas till cirka 1 miljard kronor totalt. EU bidrar genom delfinansiering med cirka 250 miljoner kronor och färdigställande är planerat till slutet av 2020.

2,3 miljoner passagerare

Dagligen sker elva färjeanlöp (femton anlöp dagligen sommartid). Färjorna trafikerar Ystad-Polen, Ystad - Bornholm. I fjol reste cirka 2,3 miljoner passagerare med färjetrafiken och då gjordes cirka 3800 fartygsanlöp, varav 40 med bulkfartyg som lossade spannmål, pellets och koks.

-Utbyggnaden har i princip gått enligt planerna. I förra veckan fick vi våra nya yttre pirhuvuden levererade och installerade. De hade seglats hit på pråm efter prefabricering på entreprenörens polska fabrik, rapporterar Andreas Malmström, projektledare i Ystad hamn.

-Utbyggnationen av två nya färjelägen ger oss möjlighet att utvecklas med både nuvarande och framtida kunder. Det känns verkligen som det blåser framgångsvindar över Ystad hamn summerar han.

Andreas Malmström, projektledare Ystad hamn, ser in i kameran och ler.
Andreas Malmström, projektledare Ystad hamn. Foto: Agne Hörnestig.
Petter Löfgren ser in i kameran och ler.
Petter Löfgren, projektledare Sjöfartsverket. Foto: Agne Hörnestig.