Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Ny projektledare för Ystadprojektet

Nyhet 2019-12-03

I början av nästa år kan förhoppningsvis tillståndsansökan för Ystad farled lämnas in till Mark- och miljödomstolen. Det berättar Petter Löfgren, ny projektledare för Ystad, som tar över efter Johan Wahlström som gått vidare till annan tjänst.

Miljökonsekvensbeskrivningen för Ystad med bilagor, underbilagor och rapporter är färdig och den har nu skickats till miljöjuristerna för granskning. Handlingen utgör sedan grund för tillståndsansökan som förhoppningsvis lämnas in till Mark- och miljödomstolen i början av 2020.

-Miljöjuristerna håller på att göra klart ansökningen som sedan ska passera en sista granskning före inlämnandet. Parallellt har den marinarkeologiska utredningen startat och de praktiska arbetena med den pågår i farleden under december, säger Petter Löfgren.

Därefter görs en succesivkalkyl. Den tas fram för att få en uppdaterad kostnadsberäkning för de eventuella åtgärder som behöver göras i farleden. Kalkylen görs för kontroll av att föreslagna åtgärder som muddring med mera ligger i fas med budget.

Från luft- till sjöfart

Petter Löfgren anställdes tidigare i år som projektledare vid enheten för Mari­tim Utredning Farled vid Infrastrukturav­delningen på Sjöfartsverket i Norrköping. Han har lång bakgrund som yrkesofficer inom Amfibiebataljonen där han nästan uteslutande jobbade med ut­bildning i flera omgångar av besättningar till bataljonens olika båttyper som strids­båt, lätt trossbåt och svävare. Däremellan blev det också några års utlandstjänstgö­ringar.

Efter 13 år lämnade han Försvarsmak­ten i Stockholm och flyttade åter till Öst­ergötland, där han är född och uppväxt, för att börja på Saab Aeronautics som chef för en sektion vid det centrala pro­jektkontoret i Linköping. Det innebar bland annat personalansvar, utveckling av projektprocesser och införande av nytt projektstyrningsverktyg.

– Efter fem år har jag nu bytt från luft­fart till sjöfart. Jobbet som projektledare känns väldigt roligt och utmanande. Jag tror och hoppas att mina tidigare erfaren­heter från både Försvarsmakten och Saab ska vara till stor nytta i min nya roll, summerar Petter Löfgren.

Porträtt av Petter Löfgren. Han ser in i kameran och ler.
Petter Löfgren, ny projektledare för Ystadprojektet hos Sjöfartsverket. Foto: Agne Hörnestig.