Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

REDO

REDO är ett samarbetsprojekt mellan Sjöfartsverket och forskningsinstitutet RISE som initierades av sjöfartens branschsamarbete Vågrätt.

Branschen är överens om att förändra den situation man befinner sig i med många stora utmaningar inom social hållbarhet. För att nå målbilden med ökad mångfald och inkludering så behövs det nya metoder, kompetenshöjande insatser och verktyg.

REDO, som står för Recruitment, Equality and Diversity Opportunities, har visat att branschen behöver arbeta med de tre hörnstenarna trygghet, inkludering och motivation för att säkerställa en bra social arbetsmiljö för alla.

Projektets slutsatser finns i presentationen nedan.

Det har också varit en paneldiskussion kring jämställdhetsarbete inom andra mansdominerade branscher. Panelen bestod av:

  • Mathias Ericsson från Göteborgs Universitetet som har forskat inom räddningstjänsten
  • Sara Jonasson Ginters, konsult och föreläsare från Via Consulting som delar insikter från tech-industrin
  • Frida Linehagen, doktorand vid Lunds Universitet och Försvarshögskolan som har studerat Försvarsmakten
  • Taline Jadaan från RISE som representerar REDO-projektet.

Panelsamtalet finns nedan.

Slutsatserna tas vidare

Sjöfartsverket har inlett ett samarbete med organisationen MÄN som fokuserar på hur vi kan jobba förebyggande mot alla uttryck av våld. I en bred definition av våld ingår exkluderande beteenden av alla slag och syftet är att skapa en kultur där alla förstår hur man som medarbetare kan ingripa på olika sätt.

Det här är en del av Sjöfartsverkets arbetsmiljöarbete med fokus på sociala och organisatoriska förhållanden och under hösten 2021 kommer Sjöfartsverket att ha fyra interna workshops för att anpassa utbildnings- och metodmaterialet så att det blir relevant för vår verksamhet.

Från Sjöfartsverket är det Cajsa Jersler Fransson, Sara Meyer, Jouni Lindberg, Carl Cremonese och Eva Nordström som har jobbat i projektet.

Om Vågrätt

Vågrätt är ett branschövergripande samarbete inom sjöfartsbranschen som arbetar för en arbetsmiljö i världsklass med jämställdhet och likabehandling genom kultur, struktur, kunskap och kommunikation. Visionen är att skapa en sjöfart med en arbetsmiljö i världsklass med attraktiva arbetsplatser som är fri ifrån diskriminering och kränkande särbehandling.

Senast uppdaterad 2023-09-28