Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

"Sjöfartsverket ska bli Best Practice"

Hallå där Cajsa Jersler Fransson, som blivit Sjöfartsverkets likabehandlingssamordnare. Vad innebär det?

Bild på Cajsa Jersler Fransson framför vattnet
Cajsa Jersler Fransson

– Jag ska ha överblick så att likabehandlings-tanken genomsyrar alla Sjöfartsverkets verksamheter. Till att börja med ska det skrivas en uppdragsbeskrivning och det ska bildas en arbetsgrupp, referensgrupper och kontaktgrupper. Det handlar inledningsvis om att upparbeta samarbeten.

Vad är målet?

– Sjöfartsverket ska bli Best Practice när det gäller likabehandling, och därefter ska vi jobba för förbättringar inom hela sjöfarten.

Vad krävs för att ro det här arbetet i hamn?

– Det är två saker som måste sammanfalla: vi måste skapa arbetsplatser där alla kan trivas, och vi måste locka grupper som inte är så väl representerade in till sjöfarten. Vi måste ha arbetsplatser där kvinnor trivs. Och det finns problem med rasism, sexism och mobbning i branschen som måste arbetas bort. Vi kan också slå fast att om vi fortsätter hävda att normen är vit man som mår bra, då har vi väldigt många som inte kan leva upp till den normen.

­– Det är viktigt att komma ihåg att problem kan se olika ut på olika arbetsplatser. Det kan också vara funktionsnedsättningar av olika slag som kan medföra hinder, hinder som kan byggas bort med rätt anpassningar. Det handlar om att människor har olika förutsättningar för att må bra och prestera bra.

Vad tänker du om framtiden?

– Jag tror inte att det ligger särskilt långt fram i tiden att vi tittar på individnivå, vad enskilda personer behöver för att prestera bra. Det blir mer kostnadseffektivt i längden att anställda trivs bra på jobbet och har de allra bästa förutsättningarna för att göra ett bra jobb.

­ – Om några år hoppas jag att varje ledare med sina medarbetare har en vision och en målsättning för sin avdelning hur de vill jobba med dem här frågorna.

Senast uppdaterad 2023-09-28