Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Remiss av Sjöfartsverkets föreskrifts- och avgiftsändringar inför 2023

Ni inbjuds härmed att inkomma med synpunkter på Sjöfartsverkets förslag till föreskrifts- och avgiftsändringar inför 2023.

Revideringen omfattar följande av Sjöfartsverkets föreskrifter:

  • Föreskrift om farledsavgift (SJÖFS 2021:1)
  • Föreskrift om lotsavgifter (SJÖFS 2021:5)
  • Föreskrift om taxa för fartyg på Trollhätte och Södertälje kanal (SJÖFS 2021:4)

De nu föreslagna ändringarna avses träda i kraft från den 1 januari 2023.

De ändringar som föreslås framgår av förslag till nya föreskrifter samt av bifogade konsekvensutredningar.

Synpunkter ska inkomma senast den 5 augusti 2022 och lämnas skriftligen till sjofartsverket@sjofartsverket.se eller till följande adress: Sjöfartsverket, 601 78 Norrköping.

Vänligen ange följande beteckning i ert remissvar:

22-02077 avseende farledsavgifter
22-02078 avseende lotsavgifter
22-02079 avseende Trollhätte och Södertälje kanal

Se missiv för ytterligare information.

Senast uppdaterad 2022-06-16