Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Ansökan för muddring av farled till Ystad inlämnad till mark- och miljödomstolen

Nyhet 2020-05-13

Sjöfartsverket har lämnat in en tillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen i Växjö om muddring av farleden in till Ystad Hamn samt hantering av muddermassor. Muddringen kommer göra det möjligt att ta emot fartyg som är upp till 250 meter långa.

- Vi kommer att muddra nästan ända fram till det nya färjeläget. Maximalt djupgående ökar från nuvarande 6,7 meter till 8,4 meter. På så sätt kan Ystad ta emot fartyg upp till 250 meters längd som är en rejäl ökning från dagens maxkapacitet med 170 meters längd, säger Petter Löfgren, projektledare hos Sjöfartsverket.

Sjöfartsverket betraktar muddringsåtgärden som relativt okomplicerad. Det beror på att inga miljögifter har påträffats, inga särskilda skyddsåtgärder behövs för skilda djurarter och arbetet planeras till en period när ingen reproduktion sker av fiskyngel.

Sammanlagt är det 71 000 kubikmeter som ska muddras under den månad som arbetet planeras pågå. I samband med detta görs också översyn av säkerhetshöjande utrustning längs farleden. Arbetet som helhet planeras avslutat sommaren 2022.

1,6 kilometer lång ny vågbrytare

Ystad Hamn, som är Sveriges tredje största färjepassagerarhamn med daglig trafik till Bornholm och Polen, håller som bäst på att avsluta sin del i projektet som bland annat innefattar nya pirhuvuden och två nya kajlägen med logistiklösningar som ligger väl skyddade innanför vågbrytarna. En ny vågbrytare på 1 600 meter har byggts i sydligt läge. Den nuvarande västra vågbrytaren förlängs med 400 meter och båda två har en höjd om fyra meter ovan vattenytan. Det innebär att de ännu bättre kan stå emot stormar samtidigt som fartygen tryggt kan lägga till innanför dem. Sammanlagt har 671 000 ton sten använts till vågbrytarna. Vidare har hamninloppet breddats för säkrare navigering.

Hamnens kostnad i projektet beräknas till cirka 1 miljard kronor totalt. EU bidrar genom delfinansiering med cirka 250 miljoner kronor och färdigställande är planerat till slutet av 2020.

2,3 miljoner passagerare

Dagligen sker elva färjeanlöp (femton anlöp dagligen sommartid). Färjorna trafikerar Ystad-Polen, Ystad-Bornholm. I fjol reste cirka 2,3 miljoner passagerare med färjetrafiken och då gjordes cirka 3 800 fartygsanlöp, varav 40 med bulkfartyg som lossade spannmål, pellets och koks.

- Utbyggnaden har i princip gått enligt planerna. I förra veckan fick vi våra nya yttre pirhuvuden levererade och installerade. De hade seglats hit på pråm efter prefabricering på entreprenörens polska fabrik, säger Andreas Malmström, projektledare i Ystad Hamn.

- Utbyggnationen av två nya färjelägen ger oss möjlighet att utvecklas med både nuvarande och framtida kunder. Det känns verkligen som det blåser framgångsvindar över Ystad Hamn summerar Andreas Malmström.