Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Färre sjöräddningsinsatser under 2021

Nyhet 2022-01-28

Sjöfartsverket genomförde strax under 1200 sjöräddningsinsatser under 2021, vilket är en liten minskning jämfört med året dessförinnan. Grundstötningar och motorhaverier tillhörde några av de vanligaste larmorsakerna.

En av Sjöräddningssällskapets båtar syns i förgrunden till vänster i bild, ovanför, till höger, flyger Sjöfartsverkets helikopter över havet.
Grundstötningar och motorhaverier tillhörde några av de vanligaste larmorsakerna. Foto: Mats Ryde, Sjöräddningssällskapet

- Fritidsbåtarna stod för den största delen av våra sjöräddningsinsatser i fjol. Larmorsakerna har varierat och handlat om alltifrån motorhaverier och grundstötningar till snabba väderomslag, vilket bidragit till att fritidsbåtsägaren hamnat i ett utsatt läge, säger Annika Vestergård, chef för Sjöfartsverkets nationella Sjö- och flygräddningscentral.

Sjöfartsverket genomförde totalt 1167 sjöräddningsinsatser under fjolåret, vilket är fyra procent färre än under 2020 (1221). Storstadsregionerna stod för den största andelen sjöräddningsinsatser och allra flest genomfördes i Västra Götalands län (265), följt av Stockholms (242) och Skåne (151) län.

- Sjöräddningssiffrorna fortsätter att ligga i linje med vad vi sett över de senaste åren. De allra flesta räddningsinsatserna sker under sommarmånaderna och går därmed också hand i hand med fritidsbåtssäsongen. Många av dessa tillbud går att undvika genom att alltid bära flytväst och hålla båten i trim, men också vara noga med att informera om dina planer ute till sjöss, säger Annika Vestergård.

Från frivilligorganisationen Sjöräddningssällskapet, en av Sjöfartsverkets samarbetspartners, ser man en liknande trend för fjolåret. De akuta uppdragen då det rådde fara för liv minskade något, dock låg de förebyggande utryckningarna med enklare hjälp kring bogsering, motorhaverier och grundstötningar, kvar på samma höga nivåer.

- Båtlivet har vuxit de senaste åren och det avspeglar sig i våra utryckningar. En teori om varför de kritiska händelserna minskat är att man hör av sig innan läget är akut. På så sätt kan vi förebygga allvarliga olyckor, säger Adam Goll Rasmussen, räddningstjänstansvarig på Sjöräddningssällskapet.

Under året utförde Sjöräddningssällskapet 4900 förebyggande utryckningar, att jämföra med 5034 året innan och 3300 stycken år 2019.

Flest antal sjöräddningsinsatser under 2021 jämfört med 2020

  1. Västra Götaland – 265 (287)
  2. Stockholms län – 242 (219)
  3. Skåne län – 151 (162)
  4. Mälaren – 83 (121)
  5. Kalmar – 67 (69)
  6. Halland – 67 (67)
  7. Vänern – 42 (65)
  8. Blekinge – 32 (31)
  9. Västernorrland – 31 (29)
  10. Södermanland – 28 (16)

Källa: Sjöfartsverkets egen sjöräddningsstatistik för perioden 2021-01-01 – 2021-12-31, jämfört med helåret 2020. 2020 års siffror inom parentes. Statistiken är fördelad över Sjöfartsverkets olika räddningsområden, vilket inkluderar både län samt svenskt sjöterritorium.