Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Fokus på snabb flytt från väg till vatten

Nyhet 2019-09-25
Pia Berglund

Pråmtrafik i städer, konkurrenskraftig sjöfart för den tunga industrin och fler inre vattenvägar. Det är tre inriktningar som ska öka den vattenburna godstrafiken i Sverige. 62 skarpa åtaganden är redan presenterade för regeringen. – Det är viktigt att det blir verkstad, säger nationella samordnaren Pia Berglund.

För att Sverige ska klara sinaklimatmål krävs en omställning av godstrafiken från väg till sjöfart och järnväg. Pia Berglund har fått regeringens uppdrag som nationell samordnare för inrikes sjöfart och närsjöfart. Hon började i februari. Redan i maj presenterades en första handlingsplan som nu ska sättas i verket. Snabbt ska det gå.

– Jag ville inte göra fler analyser som pekar på problemen, vi behöver komma vidare, säger Pia Berglund, som själv har arbetat med sjöfartsfrågor i hela sitt yrkesliv såväl i den privata sektorn som myndighetsvärlden och EU.

Städerna är tydligt utpekade avbåde EU och regeringen som avgörande för klimatomställningen, och därför en av tre viktiga delar i Pia Berglunds arbete. Hon ser till exempel framför sig reguljär pråmtrafik i Mälardalen, som skulle kunna flytta byggmassor och försörja affärer med varor.

– För till exempel Västeråsborna skulle det innebära att 200–300 containrar i veckan lyfts från vägarna. Det skulle märkas både i morgontrafiken och på luftkvaliteten. Kajerna i städerna borde utnyttjas bättre, menar Pia Berglund. Kollektivtrafik på dagen, transport av avfall ut ur staden nattetid och däremellan byggmaterial.

Redan om en fem-sex år kommer vi att få se helt nya lösningar i städerna, tror hon. Stockholm och Göteborg har redan börjat titta på möjligheterna.

Att hjälpa skogs- och gruvindustrinmed konkurrenskraftiga och hållbara transporter är det andra benet i uppdraget. Idag går bara 10–12 procent av transporterna inom Sverige med sjöfart, att jämföra med 80–90 procent för de internationella godstransporterna. För bara femtio år sedan var det betydligt vanligare med fartyg längs våra kuster.

– Man har byggt bort flexibiliteten. Nu är incitamenten att byta bort lastbilen små. Här krävs mycket handpåläggning, konstaterar Pia Berglund.

Godstrafiken längs de inre vattenvägarna är idag nästintill obefintlig. Att få fram fler farleder står för det tredje benet i omställningen. I ett första skede ska vägen mellan Vänern och Göteborgs hamn bli farbar – redan nu står ett par rederier och stampar och vill komma igång.

Intresset för nya idéer kring godstransporterär stort från både kommuner och näringsliv. Många hör av sig och den nya samordnaren blir något av en mäklare mellan olika aktörer.

– Mitt jobb handlar mycket om att diskutera möjligheter och hur vi undanröjer hinder. Och om att hjälpa modiga föregångare, som kan ta täten och visa andra att det går.

Fakta om uppdraget

Vad? Nationell samordnare för inrikes sjöfart och närsjöfart.

Hur? Uppdraget är en del av regeringens nationella godsstrategi, som ska skapa förutsättningar för effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter.

När? Pia Berglund tillträdde i februari 2019. Förordnandet gäller i sex år.