Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Förändringar av trafikkanaler på VHF-nätet

Nyhet 2022-10-18

Med anledning av frigörande av plats på kustradionätet så kommer flera trafikkanaler på VHF-bandet förändras den 1 november 2022.

Förändringen är en del av ett internationellt projekt som heter VDES (VHF data exchange system) som handlar om att frigöra bandbredd och möjliggöra datatrafik på VHF-nätet.

Sjöfartsverket äger och förvaltar basstationerna i Sverige och förändringen kommer därför påverka på vilken kanal utläsningar av navigationsvarningar och väder sker på VHF-nätet.

Nödkanalen 16 kommer inte att påverkas av denna förändring.

 

Förändrade kanaler

Trafikkanal Ändras från Ändras till
Kalix 25 60
Luleå 24 61
Umeå 26 62
Örnsköldsvik 28 63
Kramfors 84 83
Sundsvall 24 60
Hudiksvall 25 61
Östhammar 24 62
Väddö 78 82
Svenska Högarna 84 83
Västerås 25 63
Torö 24 61
Fårö 28 62
Visby 25 63
Hoburgen 24 61
Kalmar 26 60
Ölands Södra Udde 78 22
Karlshamn 25 62
Malmö 27 65
Helsingborg 24 60
Grimeton 19 82
Göteborg 24 60
Uddevalla 84 61
Grebbestad 26 62
Trollhättan 25 2
Bäckefors 78 5
Motala 26 62

 

Ordlista

Basstation: Landbaserad mast som används för kommunikation med fartygen. Från dessa stationer sker utsändningar av bland annat väder och navigationsvarningar.
AIS: Automatic identification system, ett transpondersystem som används av fartygen runt om i världen för att dela bland annat position, kurs, fart med andra fartyg i närheten.
VHF: Very high frequency, Kommunikationsradio som används av handelsflottan i kustnära områden.
MF: Medium frequency, kommunikationsradio för att sända och mota radiomeddelande på längre distanser.
MMSI: Martime mobile service identity, Unik radiokod som varje fartyg innehar.
e-Navigation: Samlingsbegrepp för datainformation som handelsfartyget kan behöva för säker navigation.
Maritime cloud: Ett regelverk om hur arkitekturen för data för handelsfartygen skall vara utformad.