Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Förändringar gällande farledsavgifter, lotsavgifter och andra avgifter

Nyhet 2020-01-09
Lastfartyg i Göteborgs hamn

Från och med den 1 januari 2020 har det skett en del förändringar när det gäller farledsavgifter, lotsavgifter och andra avgifter.

Här följer en översikt kring förändringarna.

Taxa för fartyg på Trollhätte kanal (grundförfattning 2018:1) upphörde att gälla den 1 januari 2020 och ersätts av SJÖFS 2019:5 och SJÖFS 2019:6.

- Sjöfartsverkets föreskrifter om farledsavgift (grundförfattning 2018:18) upphörde att gälla den 1 januari 2020 och ersätts av SJÖFS 2019:3.

- Sjöfartsverkets föreskrifter om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter (grundförfattning 2018:19) upphörde att gälla den 1 januari 2020 och ersätts av SJÖFS 2019:4.

- Sjöfartsverkets föreskrifter om taxa för fritidsfartyg på Södertälje kanal (grundförfattning 2018:20) upphörde att gälla den 1 januari 2020 och ersätts av SJÖFS 2019:6.

- Sjöfartsverkets föreskrifter om farledsavgift (grundförfattning 2019:3) trädde i kraft den 1 januari 2020.

- Sjöfartsverkets föreskrifter om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter (grundförfattning 2019:4) trädde i kraft den 1 januari 2020.

- Sjöfartsverkets föreskrifter om taxa för fritidsfartyg på Trollhätte, Säffle och Södertälje kanal (grundförfattning 2019:5) trädde i kraft den 1 januari 2020.

- Sjöfartsverkets föreskrifter om taxa för fartyg på Trollhätte och Södertälje kanal (grundförfattning 2019:6) trädde i kraft den 1 januari 2020.

Mer information och länkar till Sjöfartsverkets författningssamling finns på sidan Systematisk förteckning

En översättning av den här informationen till engelska kommer inom kort.