Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Förstudie om inlandssjöfart

Nyhet 2019-07-30
Fartyg i inloppet till Brofjorden.
Fartyg i inloppet till Brofjorden. Foto: Jonas Sundin

Transportsstyrelsen har beslutat att införa nya områden för inlandssjöfart. Sjöfartsverket har fått uppdraget att genomföra förstudier på två befintliga farledsavsnitt som bedöms ha störst potential: Lysekil-Göteborg och Nynäshamn-Mälaren.

Syftet är att ta reda på de nautiska förutsättningarna för IVV, Inre Vattenvägar.

IVV är sedan mer än 100 år ett väl utarbetat transportsätt på kontinenten. Fartyg som byggs och utrustas för inlandssjöfart tillåts bara trafikera vattenområde som har definierats som inre vattenvägar.

Många möjligheter

- Möjligheten att kunna använda IVV-fartyg i Sverige, motsvarande de fartyg som trafikerar Europas kanaler, kan bidra till såväl affärsnytta som miljöincitament för överflyttning av gods från väg till sjö. Det är ytterligare en aspekt vi granskar i sammanhanget förutom de nautiska förutsättningarna, säger Johan Eriksson tillförordnad enhetschef vid Sjöfartsverkets Infrastrukturavdelning.

Förstudie pågår

Våren 2019 inleddes arbetet med att sjömäta aktuella områden för att få mer gedigen kunskap inför det kommande utredningsarbetet. Förstudien väntas avslutad våren 2020 och därefter tas beslut om eventuell fortsatt inriktning.

- Förhoppningen är att med relativt enkla medel kunna visa på att en hållbar inlandssjöfart kan inrättas i dessa väderskyddade farleder, fortsätter Johan Eriksson.

IVV, transporter på inre vattenvägar, blev aktuellt i samband med Sveriges medlemskap i EU. 2009 fick dåvarande statsrådet Åsa Torstensson uppdraget att sätta till en utredare som skulle analysera frågan. Uppdraget gick till förre sjösäkerhetsdirektören Johan Fransson som 2010 utsågs till särskild utredare. Resultatet av det arbetet presenterades senare i "Genomförande av EU:s regelverk om inre vattenvägar i svensk rätt."