Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Geoteknisk undersökning i Skandiaporten

Nyhet 2020-06-08

En geoteknisk undersökning har genomförts i Projekt Skandiaporten i Göteborg. Den ingår i en kommande miljökonsekvensbeskrivning och bidrar till en mer precis kostnadsbild av muddring och sprängning.

Fotograf: Max Hjalmarsson, Norconsult Fältgeoteknik AB

I undersökningen gjordes ett 50-tal borrningar ned till 45 meters djup vid normalt vattenstånd. Vid kontakt med berg borrades ytterligare tre meter för att säkerställa att det inte rörde sig om något stenblock. Flera borrningar gjordes för att säkerställa var berg fanns. En del av grundinformationen hämtades från den bottenpenetrerande ekolodsundersökningen som visar vilka materialtyper – till exempel sand, lera eller berg – som kan finnas i bottensegmenten.

Den geotekniska undersökningen genomfördes under omkring två veckor i Torshamnsleden in till Skandiahamnens vändbassäng som har en vändcirkel på cirka 650 meter.Konsultupphandlingen som gjorts för undersökningarna beräknas kosta cirka 5,5 miljoner kronor.

- Den här typen av tidiga undersökningar är ovärderliga. Visst är det mycket pengar, men ändå små pengar i relation till totalkostnaden. Framförallt är det en väl investerad riskminimering för projektets fortsättning. Kunskapen om geoteknik blir dessutom aldrig för gammal, säger Jan Andersson som är projektledare för Göteborgs hamn.

- Den geologiska undersökningen är vår enskilt dyraste utredning, men å andra sidan får vi på tidigt stadium mer exakta uppgifter som inte bjuder på obehagliga överraskningar i nästa skede. Jag föredrar att få eventuella negativa nyheter så tidigt som möjligt, förklarar Patrik Benrick, Sjöfartsverkets projektledare.

Bakgrund

  • Göteborg är en av de europeiska bashamnarna som anlöps av världens största containerfartyg på linjerna mellan Europa och Fjärran Östern. Konceptet bygger på anlöp till ett fåtal hamnar, varav Göteborg i dagsläget är den enda i sitt slag i Sverige.
  • Åren 2000-2004 muddrades farlederna in till Göteborg utifrån en fartygsdimensionering av 350 x 50 meter och maximalt djupgående om 13, 5 meter. Två år senare kom det första fartyget på nästan 400 meter.
  • Sedan dess har utvecklingen gått mycket snabbt vad gäller fartygens storlek och djupgående. Inför projekt Skandiaporten tar man höjd för en fartygsstorlek om 430 x 65 meter med 17,5 meters maximalt djupgående.

Relaterade länkar