Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Göteborgs skärgård ska bli säkrare och smartare

Nyhet 2020-05-29

Idag påbörjar Sjöfartsverket, VTI och Linköpings universitet ett gemensamt projekt för att vidareutveckla sjöfarten inom Göteborgs skärgård.

Idag påbörjar Sjöfartsverket, VTI och Linköpings universitet ett gemensamt projekt för att vidareutveckla sjöfarten inom Göteborgs skärgård. Projektet som pågår fram till 2023 syftar till att via sjömätningar och ruttoptimeringar skapa en säkrare och smartare sjöfart.

– Alla som rör sig inom Göteborgs södra skärgård kommer kunna dra nytta av projektet. Skärgården har aldrig tidigare sjömätts, annat än med handlod. Därför kommer vi nu kunna se en hel del nyttor av projektet. Både genom nya och säkrare sjökort, men också genom smartare resvägar, säger Linda Blied, kartingenjör och projektledare vid Sjöfartsverket.

Projektet för att vidareutveckla sjöfarten inom Göteborgs skärgård finansieras till största del av Trafikverket och pågår fram till mitten av 2023. Projektet handlar om att optimera resvägarna för både kollektivtrafiken och övrig sjötrafik i området genom moderna sjömätningsmetoder.

– Baserat på Sjöfartsverkets sjömätningar kommer VTI ta fram en modell som optimerar bland annat kollektivtrafikens rutter för att uppnå samhällsekonomiska nyttor i form av till exempel kortare restider, lägre bränsleförbrukning, lägre utsläpp och ökad säkerhet, säger Inge Vierth, utredningsledare vid VTI.

Totalt ska en yta på hela 32 kvadratkilometer sjömätas, något som främst sker via Sjöfartsverkets egna sjömätningsfartyg. Samtidigt planerar Sjöfartsverket att använda ny teknik i form av en autonom sjömätningsfarkost. Den autonoma farkosten kommer att på egen hand kunna bidra till projektet genom att mäta av mindre områden i skärgården.

- Sverige ligger långt fram i utvecklingen inom den digitala sjöfarten, vilket användandet av vår autonoma farkost är ett gott exempel på. Eftersom tekniken är helt ny även för Sjöfartsverket blir också premiärmätningarna av Göteborgs skärgård mycket intressanta att följa, säger Linda Blied.

Fakta: Projekt OSKAR

Det gemensamma projektet OSKAR (Optimering av Sjöburen Kollektivtrafik och Annan Regelbunden trafik) är ett samarbetsprojekt mellan Sjöfartsverket, VTI och Linköpings universitet (LiU). Projektet som till största del finansernas av Trafikverket inleds måndag 1 juni 2020 och beräknas pågå fram till och med sommaren 2023.