Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Information om undantag vid verifiering för Clean Shipping Index

Nyhet 2020-12-01

För de rederier som trafikerar svenska vatten finns möjligheten att ta del av Sjöfartsverkets miljöincitament genom Clean Shipping Index (CSI). CSI och Sjöfartsverket har gjort ett antal justeringar i de årliga krav som medföljer certifieringen då de inte anses ansvarsfulla eller möjliga att genomföra under rådande pandemi.

Undantagen gäller tillsvidare och inkluderas även i Sjöfartsverkets arbete med utbetalningar av miljöincitamentet.

Krav på årliga uppdateringar upphävda

Förändring av kommersiella förutsättningar har potentiellt stor påverkan på fartygs miljöprestanda, främst avseende fyllnadsgrad, och kan därför orsaka icke-representativa värden. Clean Shipping Index har tillsammans med Sjöfartsverket, till följd av detta beslutat om upphävande av nästkommande krav på årlig uppdatering (gällande parametrarna CO2 och SOx/PM), med start 1 januari 2021. Detta innebär att ingen åtgärd krävs från redares/operatörs sida förrän vid nästa efterföljande datum, avseende årlig uppdatering (om sådant finns). Frivilliga uppdateringar av fartygs prestanda kan naturligtvis genomföras som vanligt.

Inga krav på fysiskt besök på kontor och ombord

Till följd av myndigheters rekommendationer gällande social distansering lyfts kraven gällande revisionsbesök ombord och på kontor. Tillvägagångssätt som ersätter fysiska inspektioner ska fastställas av verifikatören efter dennes bästa förmåga och kan exempelvis inkludera ett demonstrerande distansmöte med personal ombord.

Tillämpning av CO2-data från perioden före Covid-19

För nya certifikat kan CO2-data från den historiska perioden 24 till 12 månader bakåt (referens: datum för verifiering), användas istället för de senaste 12 månaderna som beskrivet i de ursprungliga riktlinjerna. Detta undantag införs för att undvika/lindra potentiella problem till följd av icke-representativa CO2-siffrors påverkan på CSI-klass.

Ytterligare frågor ska i första hand riktas till:

rickard@cleanshippingindex.com (CSI)
sabina.hoppe@sjofartsverket.se (SMA)