Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Konstgjorda rev ökar hummer- och fiskbestånd

Nyhet 2022-11-18
En 3d-bild av revet.
Revet på bilden ligger på omkring 26 till 28 meters djup. Det är 350 meter långt, 45 meter brett och 14 meter högt.

De kompensationsåtgärder, i form av konstgjorda rev, som Sjöfartsverket genomförde efter muddringsarbetet vid Göteborgs hamn kring millenniumskiftet har haft positiv inverkan på det marina djurlivet. Det här konstaterar en ny forskningsrapport från SLU.

Sjöfartsverket genomförde i början av 2000-talet farledsförbättrande åtgärder in till Göteborgs hamn. När farleden både breddades och fördjupades försvann flera naturliga stenrev som under projektet ersattes med konstgjorda revstrukturer. Detta i syfte att främja fiske- och kräftbeståndet i området. Nu visar en ny studie från SLU att de konstgjorda reven gett goda resultat.

– Det är glädjande nyheter att de konstgjorda reven uppvisar positiva effekter för fisk- och skaldjursbeståndet runt dem, säger Maria Carling, miljöspecialist på Sjöfartsverket.

Bakgrunden till att muddringsarbeten genomförs är generellt att öka säkerheten samt anpassa farlederna till att möta sjöfartens behov. De senaste åren har fartygsstorleken inom containerflottan vuxit kraftigt vilket medför ett behov av djupare farleder, men det bidrar även till en effektivisering med ökade godsvolymer per fartyg. Med effektivare transporter följer lägre utsläpp per transporterat ton gods, vilket är positivt ur en miljösynpunkt.

– Våra farledsprojekt påverkar alltid omgivande miljö och det är viktigt för Sjöfartsverket att återställa och kompensera så gott det är möjligt, exempelvis genom nya revstrukturer där naturliga försvunnit.  Vi kommer ta med oss dessa resultat till andra farledsprojekt där de skulle kunna fungera lika fint i framtiden, säger Sabina Hoppe, miljöchef på Sjöfartsverket.

De konstgjorda reven i Göteborg är sju till antalet och anlagda utanför Vinga. De skapades genom att sprängsten och bergkross fördelades på botten, och nu pekar alltså forskningsresultaten på att ekosystemet visar en positiv återhämtning runt reven.