Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Milstolpe för alternativt positioneringssystem R-mode

Nyhet 2019-01-22
DGPS-station

Idag är sjöfarten nästan helt beroende av satellitnavigeringssystem och det kan göra den sårbar för störningar. Ett test på svensk mark har visat att det är möjligt att skicka ut signaler för så kallat Ranging Mode från en DGPS-station utan att störa ut den ursprungliga signalen för DGPS.

Ranging Mode eller R-Mode är ett potentiellt positioneringssystem som är baserat på landstationer i stället för exempelvis satellitteknik. Ett fartyg får sin position genom att mäta avstånd till ett antal R-mode-stationer. Nu testas om man kan använda exempelvis Sjöfartsverkets DGPS-stationer för det ändamålet.

Med hjälp av en prototyp gjordes en ett dygn lång första utsändning med R-mode-signaler parallellt med den ordinarie DGPS-signalen. Det gjordes från den femtio meter höga masten vid DGPS-stationen Holmsjö i Blekinge och resultatet blev lyckat.

- Vi ville se vad som händer med den ursprungliga signalen (DGPS). Vi oroade oss för störningar av DGPS-signalen. Här visade den ingen påverkan alls, den fungerade klockrent, säger Jesper Bäckstedt, systemingenjör och projektledare för Sjöfartsverkets del i Ranging Mode for the Baltic Sea, R-mode Baltic.

Nästa steg är att nu att skapa en testbädd för vidare försök. Två stationer i Sverige, en tysk, en dansk och en polsk station kommer att vara del i fortsatta försök. Där ska projektdeltagarna installera utrustning för att fortsätta testerna.

DGPS-stationerna kan sända till en radie på 20 mil och R-mode kan vara en kompletterande navigeringsmetod när satellitnavigering som GPS inte fungerar. Förutom störningsutrustning kan även solstormar störa ut satellitsystemen eller GPS-mottagarna

- R-mode är en oberoende positioneringsmetod eftersom det är ett självständigt navigeringssystem. I framtiden kan man tänka att du använder flera olika navigationssystem, säger Jesper Bäckstedt.

Ranging Mode for the Baltic Sea

Försöket är en del i ett EU-finansierat projekt Ranging Mode for the Baltic Sea med medlemmar från Sverige, Danmark, Tyskland och Polen och målet är att utveckla och demonstrera ett back-up-system för positionering. Svenska partners är Sjöfartsverket, RISE, Gutec AB och SAAB.

Läs mer här >>

DGPS – Differential Global Positioning System

De som vill ha en noggrannare satellitpositionering till sjöss kan installera en DGPS-mottagare. Sjöfartsverket har i samarbete med våra grannländer etablerat ett referensstationsnät för GPS. Referensstationen beräknar avståndsfelet till varje satellit och via långvåg skickas en korrektion tillsammans med uppgift om stationens tillförlitlighet, korrektionens kvalitet samt om någon satellit ej bör användas. Med en bra GPS- respektive DGPS-mottagare kan positionsnoggrannheten bli runt en meter.

Läs mer: http://www.sjofartsverket.se/sv/Sjofart/Farleder-och-underhall/DGPS---Differential-Global-Positioning-System/