Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Ny uppdatering av MSW Reportal

2023-06-13

En ny uppdatering av MSW Reportal utfördes 12 juni. MSW version 3.1.3.

MSW version 3.1.3

Notera att en ny MSW Excelmall finns för nedladdning, 2.1.0.

·         Avfallsrapportering: Textändringar

o   "Prf-Leverantören namn" --> "Tillhandahållare av mottagningsanordning i hamn"

o   "Behandlingsfacilitetens leverantörsnamn" --> "Tillhandahållare av behandlingsanläggning"

o   "Giltighetstid från" --> "Datum för avfallsavlämning (från)"

o   "Giltighetstid till" --> "Datum för avfallsavlämning (till)"

 

·         Textändring, pråmanlöp

o   Rättning stavfel.

·         Avfallsrapportering: undantag och översättning

o   Korrigering och förtydligande av benämningar på fält kopplat till avfallsrapportering.

·         Avfallsrapportering: Excelmall saknade avfallsrader

o   Beskrivning av avfallet blir tvingande för vissa avfallstyper.

 

·         Avfallsrapportering: Excelmall hjälptexter

o   Uppdatering av mallen och rättning av felaktig hjälptext.

 

·         Avfallsrapportering: Ta bort ”LastUpdateReceivedAt” från gränssnitt och Excel

o   Rättning för att mappa mot standardformatet.

·         Avfallsrapportering: Ändra datafältsbenämningar i GUI

o   Datafältsbenämningen ”Typ” ändras till ”Avfallstyp” för avfallsrapportering och avfallskvitto.

·         Avfallsrapportering: Excel kolumntitlar

o   Textändringar i Excelfilen.

 

·         Fel från EMSA – WasteReceiptID är för långt

o   Begränsning till 20 tecken för WasteReceiptID.

·         Fel från EMSA – Vi ser att någon rapporterat WasteCode ”(tomt) och WasteDescription ”” (tomt)

o   Rättning där tom rad för WasteDescription ska vara möjligt, med undantag för vissa avfallskoder.

·         Antalet turer överensstämmer inte med antal besök på periodvis deklaration

o   Vissa anlöp i en periodvis deklaration visades inte i gränssnittet för användaren. Detta är nu åtgärdat.