Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Muddring och sprängning i Hargs hamn

Nyhet 2020-11-18
Muddring i Hargs hamn
Skopan på grävmaskinen rymmer cirka 18 kubikmeter, eller 18 000 liter. Grävmaskinen med skopa väger sammanlagt cirka 360 ton. Maximalt grävdjup från vattenytan är 29 meter.

Sprängnings- och muddringsarbeten pågår i farleden till Hargs hamn utanför Uppsala. Dagens farled uppfyller nämligen inte framtida krav på djup, bredd och säkerhet.

Skopan på grävmaskinen rymmer cirka 18 kubikmeter, eller 18 000 liter. Grävmaskinen med skopa väger sammanlagt cirka 360 ton. Maximalt grävdjup från vattenytan är 29 meter.

I och med muddringsarbetet kommer fartygens maximala djupgående att öka med 2,5 meter jämfört med i dag och dessutom fördubblas lastkapaciteten. Arbetet fram till hamngräns beräknas avslutat till årsskiftet.

Nio stycken nya fyrar som drivs med solceller har i säkerhetshöjande syfte uppförts längs farleden. Uppgraderings görs också av vissa befintliga fyrar. Vidare har en ny fyr byggts med elanslutning. Anledningen är att den har en oscillerande projektorlykta som 24 timmar om dygnet ger ljussignaler till fartygen om de ligger rätt i farleden eller om kursen behöver justeras. Med den tekniken behöver ingen enslinje byggas. Denna typ av fyr har tidigare testats för arktiska förhållanden i det kommande farledsprojektet Malmporten i Luleå.

Dom 2012

Mark- och miljödomstolen fastställde i en dom 2012 villkor för undervattenssprängningarna, muddring och muddermassornas placering. Bakgrunden är att regeringen vill minska transporterna på väg för överflytt till järnväg och sjöfart med mål ett klimatneutralt Sverige senast 2045.

Sjöfartsverket har för uppdraget upphandlat Wasa Dredging Oy, som muddringsentreprenör. När statens uppdrag är slutfört i sammanhanget, inleder företaget sedan nya muddringsarbeten i hamnen som finansieras av Hargs Hamn AB. För att fullt ut tillvarata effekterna av djupare farled planerar hamnen att bygga en ny 200 meter lång kaj, som innebär fördubblad kapacitet jämfört med i dag.

Viktig konkurrensfaktor

Häromåret byggde Lantmännen en stor silo i hamnområdet. Ur deras aspekt innebär fördubblad lastkapacitet en mycket viktig konkurrensfaktor.

- Sjöfartens förbättrade möjligheter innebär också att våra volymer på lastbil kommer att minska succesivt, sa Mathias Carlsson, chef för spannmålsanläggningar Lantmännen Sverige, till Sjöfartsverket i mars 2020.

Villkor för undervattenssprängningarna fastställdes av Mark- och miljödomstolen 2021. Foto: Wasa Dredging Oy