Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Mycket lindriga isförhållanden i svenska farvatten

Nyhet 2019-04-03

Det är redan öppet vatten i stora delar av Bottenviken, vilket lett till att två av de fem svenska statsisbrytarna redan har avslutat sina respektive isbrytningsexpeditioner.

- Den här tiden på året brukar innebära betydligt besvärligare isförhållanden än vad som är fallet nu, säger Amund E. B. Lindberg, driftledare vid isbrytarledningen på Sjöfartsverket.

Isläget i de svenska farvattnen är för årstiden exceptionellt lindrigt. I skärgårdarna längs Norrlandskusten ligger en del gammal is kvar, men på Bottenhavet och i stort sett hela den svenska delen av Bottenviken är det öppet vatten. Därmed trappas också säsongen ned för de fem statsisbrytarna samt den inhyrda resursen Thetis. Atle avslutade sin säsong och gick till kaj i Luleå den 22 mars. Två dagar senare tackade Oden för sig och avgick mot Helsingborg där hon nu ligger och rustar för sommarens två vetenskapliga expeditioner till Arktis. Även Ymer ligger till kaj i Luleå, dock med 24 timmars beredskap. Kvar i tjänst är Ale och Frej samt Ymer som ligger i beredskap i Luleå. Samtliga tre är stationerade i Bottenviken. På förmiddagen den 2 april avslutade Thetis sin isbrytningsexpedition.

- Det är unikt att Ale, som ursprungligen är specialbyggd för att assistera i Vänern, har kunnat betjäna trafiken till och från Karlsborg i Bottenviken i första halvan av mars. Det är en månad som brukar innebära betydligt besvärligare isförhållanden än i år, säger Amund E. B. Lindberg.

Det finns flera orsaker till den lindriga issäsongen. En orsak är att de förhärskande vindriktningarna över Bottniska viken haft västliga komponenter under stora delar av vintern, vilket inneburit att den is som funnits har blåst över till den finska sidan. En annan orsak är sannolikt att vattnet i Bottniska viken har hållit en förhållandevis hög temperatur efter den varma sommaren 2018, vilket inneburit att istäcket som växt till under januari aldrig har nått den vanliga tjockleken.

- Det finns i nuläget ingenting som tyder på istillväxt. Vi räknar med att avveckla de kvarvarande isbrytarna i takt med att isutbredningen fortsätter att minska. En gissning är dock att det kommer att krävas isbrytarassistans till och från svenska hamnar i Bottenviken till och med första halvan av maj. Detta eftersom vindarna kan vända och istäcket återigen lägger sig i svenska farvatten, säger Amund E. B. Lindberg.

I takt med att istäcket minskar avvecklas eller sänks också de restriktioner för sjöfarten som gällt under vintern. Från och med tisdagen den 2 april gäller restriktioner endast för hamnar från Skellefteå och till den finska gränsen, samt för Ångermanälven. Restriktioner innebär att endast fartyg som är byggda för att trafikera isbelagda farvatten kan få isbrytarassistans. I Sverige införs restriktioner varje vinter, särskilt till hamnarna längs övre Norrlandskusten.

Fakta om isbrytning

Industrin i Sverige är beroende av att sjöfarten fungerar året runt för att kunna producera och exportera varor. Med tanke på landets geografiska läge och transportlängden utgör isbrytarna en viktig funktion för att Sveriges infrastruktur ska stå sig stark.
Sjöfartsverket ser till att alla svenska hamnar kan ha öppet året runt. Sjöfartsverket bryter is till havs och assisterar, dirigerar, leder och bogserar fartyg som har problem att komma fram.
Sjöfartsverket har fem egna isbrytare: Ale, Atle, Frej, Oden och Ymer. Även Sjöfartsverkets arbetsfartyg Baltica och Scandica har isbrytarförmåga. Vid behov hyrs externa resurser i form av bland annat bogserbåtar in.
Isbrytarledningen är stationerad i Norrköping och är i tjänst dygnet runt under issäsongen.
Ytterligare upplysningar:

Sjöfartsverkets isbrytarledning, 0771-63 25 25
Sjöfartsverkets pressnummer, 010-478 48 40