Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Nu rustas Göteborgs hamn för framtidens sjöfart

Nyhet 2022-09-30
Fartyg sett från ovan i inloppet till Göteborgs hamn.

Mark- och miljödomstolen delar i stort Sjöfartsverkets bild av hur breddnings- och fördjupningsarbetet av farleden till Göteborgs hamn bör genomföras. Detta enligt en dom som meddelades den 29 september.

Göteborgs hamn är den enda hamnen i Sverige som kan ta emot världens största fartyg. Men i dagsläget kan de inte anlöpa Sverige fullastade. Det är allt annat än optimalt ur såväl ett ekonomi- som ett hållbarhetsperspektiv. Därför krävs en omfattande fördjupning av farleden.

− Vi är givetvis glada över beskedet från Mark- och miljödomstolen. Sverige behöver rustas för framtidens sjöfart och vi kan konstatera att det finns en bred förståelse för det, säger Joel Smith, Infrastrukturdirektör, Sjöfartsverket.

Mark- och miljödomstolens tillståndsbeviljande har några förbehåll, som i huvudsak avser hantering av muddermassor. Vilken eventuell påverkan dessa förbehåll har för projekt Skandiaporten ska Sjöfartsverket nu analysera.

Projekt Skandiaporten

Göteborgs hamn är ensam i landet om att hantera transocean direkttrafik. Sverige har därigenom ett stopp på rutten Europa–Fjärran Östern, som trafikeras av de största containerfartygen på världshaven. Under 2000-talet har containerfartygens storlek ökat kraftigt och för att behålla den strategiska funktionen med direkttrafik har regeringen beslutat att påbörja en infrastruktursatsning i Göteborg som fått projektnamnet Skandiaporten.