Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Ny internationell forskningsexpedition för isbrytaren Oden

Nyhet 2021-02-17
Isbrytningen Oden
Foto: Mikael Strindin

Polarforskningssekretariatet ska på uppdrag av European Consortium for Ocean and Research Drilling koordinera en ny internationell forskningsexpedition med hjälp av Sjöfartsverkets statsisbrytare Oden.

Forskningsexpeditionen Arctic Ocean Paleoceanography (ArcOP) som ska äga rum i augusti till september 2022, är en uppföljning på den lyckade expeditionen Arctic Coring Expedition (ACEX) som genomfördes 2004 och koordinerades av Polarforskningssekretariatet. Många svenska polarforskare deltog och expeditionen blev starten på en ny era inom arktisk klimatforskning.

Med ArcOP tas nästa steg i att försöka rekonstruera historiska klimatförändringar i Arktis. De sedimentkärnor som kommer att hämtas upp blir viktiga pusselbitar när forskarna ska förstå känsligheten hos jordens klimatsystem med avseende på olika parametrar, till exempel koldioxid. Därmed kommer man att med bättre tillförlitlighet kunna förutsäga framtida klimatförändringar, på såväl regional som global nivå.

Den drygt sju veckor långa forskningsexpeditionen genomförs inom International Ocean Discovery Program (IODP) som är en del av ECORD. IODP är ett internationellt marint forskningsprogram som stöttas av 23 länder. Polarforskningssekretariatet samarbetar med Arctic Marine Solutions i genomförandet och med Sjöfartsverket för nyttjandet av statsisbrytaren Oden.