Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Ny rutin för registrering och uppdatering av nödsändare ELT406 i luftfartyg

Nyhet 2022-02-15

Från den 1 mars 2022 är Sjöfartsverket ansvarig myndighet för hanteringen av ägares/innehavares kontaktinformation för nödsändare ELT406 för svenskregistrerade civila luftfartyg. Hanteringen av informationen utfördes tidigare av Transportstyrelsen.

Sjöfartsverkets nationella Sjö- och flygräddningscentral (JRCC) använder informationen från nödsändare och kan därför hantera uppgifter kopplade till nödsändare.

Rutinerna för registrering och uppdatering av ELT406 innebär att en ägare/innehavare av en nödsändare från och med den 1 mars 2022 själva ansvarar för att administrera (registrera och uppdatera) sina uppgifter om ELT406 i det internationella nödsändarregistret IBRD (International Beacon Registration Database) som förvaltas av den internationella organisationen Cospas-Sarsat.

Cospas-Sarsat tar emot och förmedlar larminformation från bland annat nödsändare ELT406. Signalen från en aktiverad ELT406 tas emot av systemets satelliter och vidarebefordras med bland annat en positionering till JRCC.

JRCC bedömer därefter larmet och leder och koordinerar vid behov en räddningsinsats för att efterforska orsaken till den aktiverade nödsändaren och vidtar åtgärder för att assistera i ett eventuellt nödläge. Larminformation för svenskregistrerade ELT406 tas emot hos JRCC oavsett om nödsändaren aktiverats inom svensk räddningsregion eller om den har aktiverats utomlands.

Även ägare/innehavare av nödsändare av typen ELT406 Survival som används i livflottar omfattas av den nya rutinen och även dessa ska registreras i IBRD.

Det är mycket viktigt för sjö- och flygräddningstjänsten att ägare/innehavare av nödsändare ser till att kontaktinformation och andra uppgifter är uppdaterade.