Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Ny teknik fångar sjösprång

Nyhet 2019-01-07

Havet, som vanligtvis upplevs som trögt och svårt att påverka, kan agera förvånansvärt livligt om förutsättningarna är de rätta. Nu kan till exempel sjösprång, då vattennivån hastigt stiger och sedan sjunker, fångas bättre tack vare att SMHI och Sjöfartsverket installerar mätteknik med minutupplösning.

Framför lågtrycket som utvecklade sig till stormen Knud den 21 september fanns en mycket aktiv kallfront med åska. När fronten passerade landets östra delar kunde man se en snabb påverkan på vattenståndet i Östersjön.

– Störst utslag observerades i Visby där vattenståndet steg med 44 centimeter på 7 minuter för att sedan sjunka undan lika snabbt, berättar Fredrik Waldh, oceanograf vid SMHI.

– Sjöfarten kan påverkas av sjösprång, speciellt inne i hamnar med begränsat djupgående. Sjösprången är oftast kortlivade och svåra att förutsäga även om vissa platser verkar mer utsatta än andra. Att mäta vattenstånd är en förutsättning för att snabbt kunna varna sjöfarten för ett pågående sjösprång, säger Thomas Hammarklint, vattenståndsexpert på Sjöfartsverket.

När Sjöfartsverket och SMHI slår samman sina havsvattenståndsnät och samtliga stationer kan ge minutuppdateringar får vi noggrannare mätningar.

- Vi kan nå ut med noggrannare information till sjöfarten vid avvikande väder och förbipasserande vädersystem genom viva, vind och vattenståndsinformation, säger Christian Kark systemingenjör.

Fakta om sjösprång

I sällsynta fall kan havets vattenstånd vid kusten helt plötsligt öka väldigt fort, ja nästan likt en tsunami. Observationer berättar om att havet stigit med någon meter på 5-60 minuter. Detta fenomen kallas sjösprång. Källa: SMHI

Fakta om gemensamt nät

SMHI och Sjöfartsverket är nu mitt uppe i sammanslagningen av sina vattenståndsnät. Det innebär att de tidigare separata näten förenas i ett gemensamt observationsnät för mätningar av havsvattenstånd. SMHI har hittills uppgraderat 19 av 24 stationer, och även Sjöfartsverkets havsvattensståndsstationer uppgraderas.

Diagram över höjning av lufttryck

I SMHIs diagram syns hur en snabb höjning av lufttrycket tillsammans med en kraftig vindstöt drog med sig vattnet i ett så kallat sjösprång, eller meteorologisk tsunami, samband med stormen Knud i september. Den meteorologiska mätplatsen vid Hoburgen ligger 80 km söder om vattenståndspegeln i Visby, vilket syns i tidsskillnaden mellan observationerna.

ViVa - Vind och vatteninformation

Genom att använda ViVa-information kan alla som är på väg ut, eller redan befinner sig till sjöss, i förväg ta reda på hur förutsättningarna ser ut på olika platser längs en planerad rutt.

ViVa på webben

Du får åtkomst till Viva gratis på Sjöfartsverkets webbplats.

ViVa i mobilen

ViVa finns också som en applikation för mobiltelefonen. Du hittar ViVa-applikationen där övriga appar finns på för respektive plattform; iOS, Android och Windows. Sök på "ViVa" så dyker appen upp.