Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Nya moderna fyrar till västkusten

Nyhet 2021-04-29
En klippa, en fyr och ett arbetsfartyg. I bakgrunden en blå himmel.
Foto: Dmytro Holubynskyy

Under sommaren genomför Sjöfartsverket ett omfattande moderniseringsarbete bland sina fyrar i Västsverige. Arbetet handlar om att både öka fyrarnas driftsäkerhet och om att förbättra sjösäkerheten i området.

Det är ett tjugotal fyrar mellan Varberg och den norska gränsen som kommer att moderniseras. Arbetet utförs av Sjöfartsverkets arbetsfartyg Fyrbjörn med besättning.

– I sommar genomför vi ett omfattande moderniseringsarbete bland våra fyrar längs med västkusten. Fyrarna det rör sig om är alla i dåligt skick och har passerat sin tekniska livslängd, och därför kommer vi nu att riva de gamla fyrkonstruktionerna och ersätta dem med nya. Tekniken i fyrarna får sig också ett lyft då vi bland annat sätter in nya LED-lampor och solpaneler, det handlar med andra ord om en riktig total makeover, säger Jakob Olofsson, byggprojektledare inom avdelningen Bygg och teknik vid Sjöfartsverket.

Arbetet som pågår mellan juni och september syftar till att både öka fyrarnas driftsäkerhet men också sjösäkerheten i respektive område. Dessugom bidrar arbetet till flera andra nyttoeffekter som ökad tillgänglighet och minskade underhållskostnader.

Sjöfartsverket vill samtidigt uppmärksamma fritidsbåtsägare och andra som rör sig området att arbetet också kan medföra vissa driftuppehåll för fyrarna.

– Vi uppmanar alla fritidsbåtsägare att vara extra varsamma innan man ger sig ut till sjöss under denna period. Trots att majoriteten av vårt arbete sker under dagtid kan vissa driftuppehåll förekomma, bland annat mellan monteringen och den tekniska installationen av våra nya fyrkurer, säger Jakob Olofsson.

Följande fyrar och kummel kommer att påverkas av arbetet: Hallands Svartskär, Kungen, Södra Syster, Djupskär, Bråtö, Gravarne Nedre, Lyr, Råö Övre, Råö Nedre, Järnskär, Käringö Kummel, Oxskär, Porsnäsudde, Lilla Köttö, Södra Meholm, Breviksudde Övre, Koljebergskil Nedre, Strömholmen, Vinterholmen, Stenskärsrännan, Otterholmen, Fisketången Östra samt Fisketången Västra.

Sammanlagt äger Sjöfartsverket cirka 200 fyrar från Varberg och upp till norska gränsen.