Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Nya SAR-samordnare brinner för sjöräddning

Nyhet 2019-04-26
Alexander Julin är lots och ny SAR-samordnare med ansvar för Kattegatt Norra.

Sjö- och flygräddningen i Sverige bygger på tät samverkan mellan frivilliga krafter, statliga myndigheter och kommunal räddningstjänst. En nyckelroll har Sjöfartsverkets regionala SAR-samordnare som jobbar med samverkan och utbildning. Alexander Julin är lots och ny SAR-samordnare med ansvar för Kattegatt Norra.

Vad gör en SAR-samordnare?

- Vi ska vara oljan i sjöräddningsmaskineriet som ser till att det blir bästa möjliga resultat varje gång larmet går. Det gör vi genom att arrangera gemensamma övningar och möten med alla aktörer som är del av sjöräddningen.

Vilken är den största utmaningen för dig som SAR-samordnare?

- Att sjöräddningen består av många olika aktörer med skilda förutsättningar och olika typer av struktur. Vi på Sjöfartsverket har huvudansvaret för sjö- och flygräddningen i Sverige och det är vårt jobb är att verka för en god samverkan mellan alla aktörer.

Varför ville du bli SAR-samordnare?

- Jag har under hela mitt liv vistats vid havet och tycker att sjöräddning är roligt, intressant och viktigt. Vid millennieskiftet började jag som frivillig sjöräddare inom Sjöräddningssällskapet och jag är fortfarande engagerad. Numera är jag stationschef för en ny station på Tjörn. Det är en helt ny station som ska tas i drift under våren 2019.

Även i andra områden finns nya SAR-samordnare.
Öresund/sydkusten: Mats Braun
Södra Bottenhavet: Mattias Påhlbrandt
Norra Kattegatt: Alexander Juhlin och Anton Stenros

Fakta/SAR-samordnare

Sjöfartsverket ansvarar för sjö- och flygräddningen i Sverige och har delat in landet i 14 SAR-områden (SAR = Search And Rescue). Inom varje område finns en ansvarig SAR-samordnare som tillsammans med andra regionala aktörer arbetar med att utveckla och förbättra verksamheten. Det är SAR-samordnarnas ansvar att regionala övningar genomförs för att testa samordning och förmåga.

Kontaktinformation - SAR-samordnare >>