Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Nyheter gällande faktureringen hos Sjöfartsverket

Nyhet 2021-11-22

Nu inför Sjöfartsverket anlöpsfaktura, och möjligheten att få e-fakturor för lots- och farledsavgifter.

I och med införandet av e-faktura har vi gjort ett omtag gällande hela vår fakturering för lots- och farledsavgifter och samlingsfakturorna ersätts med en så kallad anlöpsfaktura, där vi samlar alla kostnader gällande ett anlöp på en och samma faktura. En anlöpsfaktura innehåller lotsningar som är gjorda genom MSW och som därmed har ett besöks-id, samt tillhörande farledsdeklaration.

Andra fakturor, exempelvis de som inte innefattar ett anlöp till hamn, faktureras separat.

Det innebär att de kunder som brukar ha många anlöp kommer att få fler fakturor från oss, men att de istället blir möjliga att hantera elektroniskt i kundens ekonomisystem.

Oavsett vilket distributionssätt kunden har valt, e-faktura, e-postfaktura eller brevfaktura, kommer alla att gå över till den nya lösningen med anlöpsfaktura.

De kunder som anmäler intresse för att få våra fakturor elektronisk kommer, med start under november 2021, att kunna få det. Vi börjar successivt med ett mindre antal kunder, och har som mål att alla kunder ska ha gått över till det nya flödet senast till årsskiftet.

Om kunden inte har möjlighet att ta emot e-faktura behöver vi en e-postadress att skicka fakturan till. Har Sjöfartsverket redan fått uppgift om e-postadress för fakturering är det viktigt att kunden kontrollerar att uppgifterna stämmer, eftersom det fortsättningsvis endast kommer att vara möjligt att skicka fakturan till en (1) e-postadress.

De kunder som vill ändra distributionssätt för fakturorna, eller har frågor om e-faktura hos Sjöfartsverket, är välkomna att höra av sig till Anlöpsservice via mejl: portcall@sjofartsverket.se.