Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Nytt samarbete ger bättre sjökort för fritidsbåtar

Nyhet 2022-03-07

Idag träffas Sjöfartsverket och representanter från Sveriges största båtlivsorganisationer för att diskutera ett samarbete som ska leda till bättre sjökort för fritidsbåtlivet.

- Fritidsbåtslivet är en stor användargrupp av våra sjökort och deras synpunkter är viktiga för att vi ska kunna förbättra våra produkter, säger Sjöfartsverkets GD Katarina Norén.

Sjöfartsverket och dess föregångare har skapat sjökort över de svenska havsområdena och skärgårdarna i flera hundra år. Sjöfartsverkets uppdrag är att i första hand se till handelssjöfartens intressen, och därför har sjökortsproduktionen de senaste 50 åren varit tydligt inriktad mot att ge den tyngre sjötrafiken säkra och högkvalitativa sjökort.  I många områden där fritidsbåtar rör sig är dock djupinformationen av lägre kvalitet, i många fall insamlad i mitten av 1800-talet, vilket lett till att sjökorten inte alltid varit optimala för fritidsseglare som håller sig utanför farlederna.

- Sjökortsframställning är en komplicerad process och det krävs bra sjömätningsdata för att kunna göra korrekta sjökort. När vi nu ökar vår sjömätning av grundare vatten så krävs en bra dialog med fritidsbåtssektorn för att kunna lägga upp en prioritering om vilka områden i skärgårdarna som vi ska sjömäta först, säger Magnus Hovberg, produktionschef för sjökort vid Sjöfartsverket.

Sjöfartsverket vill sjömäta dessa områden och har nyligen, tillsammans med andra myndigheter, skickat in en hemställan till regeringen för att få till en långsiktig finansiering av sjömätningar av grunda vatten.

- Det finns ett tydligt behov av en komplett sjömätning av Sveriges grundare vatten, vilket både kommer ge bättre sjökort för fritidsbåtar, men den insamlade informationen är även en viktig pusselbit i havsmiljöforskningen, Patrik Wiberg, Affärsområdeschef Sjögeografi, Sjöfartsverket.