Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Projekt Redo för ökad social hållbarhet

Nyhet 2022-06-17

Nyligen var det dags för Redoprojektet att börja jobba praktiskt med en besättning ombord och först ut var Stena Nautica. Efter sommaren följer isbrytarna i Luleå.

Magnus och Amanda som är står bredvid varandra på en båt.
Magnus Andersson och Amanda Svensson från Stena Nautica.

Projektet Redo arbetar med att skapa insikter och ökad förståelse kring vad som främjar social hållbarhet till sjöss. Syftet är att erbjuda konkreta verktyg och metoder som kan användas ombord för att skapa en bra arbetsmiljö.

- För en sjöfart utan trakasserier och kränkningar ska vi i steg ett testa och utvärdera ett utbildningsmaterial baserat på metoden Mentorer i våldsprevention (MVP), berättar Eva Nordström på Sjöfartsverket. Det här är en del av projektet där vi samarbetar med organisationen MÄN som tagit metoden till Sverige.

Marco Vega som står upp och pratar under en föreläsning.
Marco Vega från organisationen MÄN.

Fem rederier har anslutit till projektet från starten och på Stena Line och Viking Supply Ships är man igång. Sjöfartsverket besökte tillsammans med MÄN färjan som går mellan Halmstad och Grenå. Ombord på Stena Nautica höll Marco Vega från MÄN en föreläsning som började med våra idéer kring manlighet.  

- Som nyfödda väljer vi inte vårt biologiska kön men med åren lär vi oss vad som förväntas genom omgivningens reaktioner och förväntningar, menar Marco. Till exempel att det är okej för killar att skojbråka. Att prata om inlärda könsroller och olika typer av våld är ett första steg i metoden MVP (mentorer i våldsprevention) som belyser våld i sin initiala fas där man lätt kan avfärda det som ett skämt, medan det som händer hos mottagaren kan vara något helt annat.

Magnus Andersson är befälhavare ombord och tillsammans med styrman Amanda Svensson lyssnade han på Marcos föreläsning. Hur tror detta uppfattas bland dina medarbetare?

Ombord på Nautica har vi en otroligt fin besättning som överlag ställde sig positiva till projektet. Marcos personlighet och hans engagemang vid föreläsningen uppskattades och skapade diskussioner långt efter att han gått av. Det får vi ju se som positivt, för utan diskussion så får vi ju ingen förändring.