Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Räddningshelikopter skadad under övning

Nyhet 2019-11-06
Räddningshelikopter skadad under övning

Räddningshelikoptern SE-JRM, LG006 skadades vid en landningsövning i utbildningssyfte på Visby flygplats. Besättningen är oskadd.

Övningen har som syfte att träna på enmotorlandning. Den är en del av utbildningsplanen för nyanställda SAR-piloter. Övningen har genomförts åtskilliga gånger i simulator. Landningen förvisades först av en erfaren instruktör därefter övades eleverna. Vid tredje landningstillfället hamnade man i för hög sjunkhastighet och vid sättningen skadades en del av helikopterns landningsställ.

– I dagsläget innebär bortfallet av en helikopter att resurserna inte räcker för att hålla beredskap vid alla fem baser över tid, säger Mattias Hyllert Direktör för Sjö- och flygräddning på Sjöfartsverket. För närvarande är fyra baser öppna. Umeå, Norrtälje, Kristianstad och Göteborg prioriteras normalt i lägen med resursbrist, då det innebär lägst sannolikhet att påverka räddningsinsatser negativt. Beroende på övrig resurstillgång, aktiviteter i luften och på sjön, kan denna prioritering omvärderas under längre och kortare perioder. Det innebär att vi då kan komma hålla beredskap från Visby, trots det begränsade resursläget.

Skadorna på helikoptern bedöms initialt som omfattande och en noggrann bedömning och reperationsåtgärder kommer att utföras tillsammans med leverantören Leonardo Helicopters. Dock kan vi i dagsläget inte uttala oss om hur lång tid detta kommer ta.

En Air Safety Report är insänd till Transportstyrelsen enligt rutin samt är en anmälan gjord till Statens Haverikommission, SHK har meddelat att de avvaktar beslut om utredning tills det att Leonardo Helicopters har inkommit med bedömning av skadorna. Sjöfartsverkets helikopterenhets egen utredning av händelsen genomförs oavsett. En anmälan är upprättad hos Arbetsmiljöverket även om inga personskador lyckligtvis uppstod.

Undertiden fortsätter arbetet för att se över den planerade tillgången till helikoptrar för de kommande månaderna. Vårt fokus är att skapa en rimlig förväntan och förutsägbarhet i verksamheten.