Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Regeringsförslag om 300 miljoner till Sjöfartsverket

Nyhet 2020-06-15
Sjöfartsverkets generaldirektör Katarina Norén
Förslaget innebär att Sjöfartsverket inte behöver sänka sin service. Det är något som Katarina Norén, generaldirektör, gläds över. Foto: Niclas Fasth

Regering, Centern och Liberalerna föreslår att Sjöfartsverket får 300 miljoner i ägartillskott för 2020 - Ett glädjande besked för svensk sjöfart, säger Katarina Norén, Sjöfartsverkets generaldirektör.

- Satsningen innebär att vi kan fortsätta att leverera full service till sjöfarten i Sverige. I de möten vi från Sjöfartsverket haft med departementet har vi konstaterat att förlusten för näringslivet och i förlängningen Sverige hade blivit större om vi varit tvungna att dra ner våra servicenivåer. Sjöfarten är viktig för svensk konkurrenskraft, säger Katarina Norén.

Stillastående färjor

Underskottet för året beräknas i nu äget till omkring 320 miljoner kronor beroende på en utraderad kryssningssäsong, stillastånde färjor och mindre godsvolymer. Tillskottet från regeringen betyder alltså att Sjöfartsverket har möjlighet att vara tillbaka på ett nollresultat igen. Till största delen finansieras Sjöfartsverket av avgifter från handelssjöfarten och flyget för de tjänster verket utför, till exempel lotsning, underhåll av farleder och sjö- och flygräddning.

Utan tillskottet hade ett alternativ varit att dra ned på lotsningen vilket riskerat att orsaka längre väntetider. Det hade också varit risk för att fler hade omkommit på sjön med en bantad sjö- och flygräddning.

Samtidigt arbetar Sjöfartsverket sedan flera år med att sänka kostnaderna och öka intäkterna för att få balans i budgeten. Till 2027 motsvarar effektiviseringen sammanlagt 1,5 miljarder kronor.

Kredittider har förlängts

- Vår ekonomi är fortfarande dålig och det är därför viktigt att vi fortsätter att effektivisera vår verksamhet. Samtidigt vill vi stödja våra kunder som många har drabbats hårt av krisen. Vi har därför förlängt kredittiderna och vi har skjutit upp en planerad avgiftshöjning. Vi har alla drabbats av krisen gemensamt och vi ska klara av den gemensamt, säger Katarina Norén.

Förslaget från regeringen är en så kallad ändringsbudget som ska beslutas av riksdagen.