Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Rekreationsstråk längs Södertälje kanal

Nyhet 2019-10-11
Joar Skott är projekteringsledare från Sjöfartsverket
Joar Skott är projekteringsledare från Sjöfartsverkets sida. Han berättar att den ena gång- och cykelvägen ansluter till Slussenområdet med en längsgående ramp som löper upp mot den nya slussbron. Längs kajstråket framför rampen anläggs en parkmiljö med bland annat bänkar och boulebana.

Parallellt med slussbygget för Mälarprojektet i Södertälje planeras nu för "finarbetet": Ett nytt gång- och cykelstråk längs kanalens bägge sidor, utegym, trädäck ned mot vattnet och mycket mer.

Sammanlagt rör det sig om satsningar av olika slag på 18 platser, både norr och söder om slussen. Förslaget till den övergripande färgsättningen har inspirerats av sjöfarten och dess sjömärken. Längs kanalen placeras möbler och gymutrustning i färgerna för styrbord och babord, det vill säga rött och grönt. Ståldetaljer på räcken, skräpkorgar och belysningspollare lackas i svart.

Stora möjligheter

- Gång- och cykelstråken längs kanalens bägge sidor skapar flera fina rekreationsmöjligheter, säger Lova Mattsson Kjellqvist, landskapsarkitekt som ansvarat för satsningen från Södertälje kommuns sida.

Cykelstråken blir jätteviktiga, kort sagt ett nav, för alla Södertäljebor som cyklar till och från jobbet. Promenadstråken bjuder i sin tur på en mängd olika miljöer i närheten av vattnet. Kommunen har flera dokument som säger att man ska ta tillvara på närheten till kanalen och den visionen realiseras verkligen nu.

- Det blir roligt att flanera och själen får ro tack vare de olika miljöerna. Många kommer säkert att ta med sig picknickkorgen, slå sig ned på någon av bänkar som finns och sedan njuta av matsäck och vyn över båtarna, fortsätter Lova Mattsson Kjellqvist.

Utegym och promenadstråk

Projektet innefattar generellt sett många grönytor, bänkar och soldäck i olika formationer.

Joar Skott är Sjöfartsverkets projekteringsledare i denna satsning som ingår i finplaneringsentreprenaden, finalen på bygget för Mälarprojektet.

- Det finns många vackra platser att ta till sig. En klar favorit blir Kanalholmen som öppnas upp för besökare tack vare gångbroarna. Men kajpromenaden blir också en attraktion i sig som mest troligt lockar många flanörer, säger Joar Skott.

Utegym
Två utomhusgym planeras utmed kanalen – det ena vid Igelstavikens inlopp och det andra längs kanalen nedanför badhuset.Inspirationsbild: Lappset.
läktare med sittplatser och soldäck
Den stora ledningsbrunnen intill kanalen, nedanför Kusens backe, integreras och döljs under en läktare med sittplatser och soldäck. Illustration: Sweco.