Gå till meny Gå till innehåll Gå till kontakt
MSW Reportal

Remisser om nya och ändrade föreskrifter

Nyhet 2019-07-05
Lotsbåt på havet

Sjöfartsverket har skickat ut förslag till nya föreskrifter och ändringar av befintliga föreskrifter.

Se kortfattad information nedan. De ändringar som föreslås framgår av de föreskrifter och den konsekvensutredning som du hittar under aktuella remisser på vår webbplats.

OBS - ändrad svarstid till 2019-09-02.

Till aktuella remisser >>

Remiss av förslag till ny avgiftsföreskrift avseende Sjöfartsverkets farledsavgifter (SJÖFS 2018:18)

Sjöfartsverket har för avsikt att höja farledsavgifterna i enlighet med konsument prisindex konstant skatt från och med 1/1 2020. Detta innebär en generell höjning om två procent från dagens nivå enligt SJÖFS 2018:18. Synpunkterna lämnas senast 2 september 2019 skriftligen till sjofartsverket@sjofartsverket.se eller till följande adress: Sjöfartsverket, 601 78 Norrköping. Vänligen ange vår beteckning 19-03047 i ert remissvar.

Remiss av förslag till ny föreskrift avseende Sjöfartsverkets lotsavgifter (SJÖFS 2018:19)

I dagsläget sker en korsfinansiering mellan farledsavgifterna och lotsavgifterna trots att verket har för avsikt att lotsningsverksamheten ska bära sina kostnader. Sjöfartsverket har därför för avsikt att från och med första januari 2020 höja lotsavgifterna med fem procent för att successivt gå mot full kostnadstäckning. Sjöfartsverket tar tacksamt emot era synpunkter senast den 2 september 2019. Synpunkterna lämnas skriftligen till sjofartsverket@sjofartsverket.se eller till följande adress: Sjöfartsverket, 601 78 Norrköping. Vänligen ange vår beteckning 19-03048 i ert remissvar.

Remisser av förslag till ändring av föreskrifter om taxa för fritidsfartyg på Trollhätte kanal, Säffle kanal samt Södertälje kanal samt trossföringsavgifter för handelssjöfarten på Trollhätte kanal och Södertälje kanal (SJÖFS 2018:1 och SJÖFS 2018:20)

För att likforma och förenkla avgiftsuttaget för fritidsbåtar och handelsfartyg som använder Sjöfartsverkets kanaler omarbetas de existerande föreskrifterna. Detta medför även en avgiftsökning för att anpassa avgifterna till andra sluss och kanaloperatörer. Sjöfartsverket tar tacksamt emot era synpunkter senast den 2 september 2019. Synpunkterna lämnas skriftligen till sjofartsverket@sjofartsverket.se eller till följande adress: Sjöfartsverket, 601 78 Norrköping. Vänligen ange vår beteckning 19-03050 i ert remissvar som rör fritidsbåtsfartyg och beteckning 19-03049 för trossföring.

- - - - -

Har du frågor med anledning av förslaget är du välkommen att kontakta Joachim Henriksson per e-post på joachim.henriksson@sjofartsverket.se eller på 010-478 48 89.